26 november 2022

Inbreng CDA begrotingsvergadering

Op donderdag 10 november was het dan zover. De fractie van het CDA kon volop aan de slag tijdens het bespreken van de begroting 2023, wellicht beter bekend als de Algemene Beschouwingen. Samen met de tussenrapportage de enige twee agendapunten van de betreffende gemeenteraadsvergadering waarbij de tussenrapportage snel was afgehandeld. Een korte terugblik en natuurlijk ook een positief kritische kijk op de toekomstplannen van het college werden door Lammert Westra keurig verwoord in de Algemene Beschouwing van de fractie van het CDA. De door het CDA ingebrachte moties en amendementen werden na de nodige schorsingen en achterkamertjes overleggen met wisselend succes beoordeeld, alsmede het betoog om de Adviesraad Sociaal Domein serieus te nemen. Het betoog van Lammert om in Chaam versneld praktische maatregelen te treffen is in elk geval aangekomen getuige de artikelen in De Stem, het Brabants Dagblad en Ons Weekblad.

Opvallend detail: een motie ingebracht door het CDA en ondertekend door een andere partij redt het niet en krijgt geen enkele partij mee. Ook de partij die de motie met het CDA heeft ingediend stemt zelf tegen. Het gaat te ver om alles tot in detail te verwoorden. Nieuwsgierig, kijk dan de gemeenteraadsvergadering van 10 november terug via https://vimeo.com/showcase/7286575

De tekst van de algemene beschouwing door het CDA en door de andere verschillende partijen en een overzicht van de moties en amendementen kunt u teruglezen op

https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl/vergadering/1020975 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.