16 november 2020

Verslag vanuit de raad

Donderdagavond 5 november stond de programmabegroting voor 2021 op de politieke agenda van de gemeente Alphen-Chaam. Tijdens deze vergadering is er door het CDA zowel een motie als een amendement ingediend. Daarnaast hebben wij in de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • De toekomst van de ABG organisatie staat onder druk doordat 2 belangrijke beslissingen omtrent onze gezamenlijke toekomst niet door alle gemeenteraden zijn gesteund. Het college van onze gemeente mag zich daarom in de discussie over de afspraken uit het convenant Doorzicht best wat harder richting de twee andere deelnemende gemeentes.
  • Ten aanzien van de reconstructie van de Franse Baan zijn wij benieuwd of er al duidelijkheid is over een mogelijke bijdrage van Defensie en of de oude onderzoeksrapporten nog bruikbaar zijn. Uiteraard hopen wij dat de gemeente leert uit het verleden zodat er geen grote meerwerkclaim uit voortkomt.
  • We zijn blij dat het college onze motie 'bewegen is meer dan kinderspel' toch heeft omarmd. In de begroting komt dat echter niet tot uiting omdat er toch een bezuiniging wordt doorgevoerd op de speeltoestellen in onze gemeente. Dit terwijl blijkt dat deze bestedingen een uitstekend rendement hebben.
  • Het CDA hoopt dat het college snel aan de slag gaat de beleidsregels Pre Mantelzorgwoningen. Op het gebied van ruimtelijke ordening hebben we de afgelopen tijd onzorgvuldige dossiers gekend, we hopen dan ook dat dit in de toekomst niet meer gebeurt en dat we samen met het college en de andere partijen ook bereid zijn om out of the box te denken?

Onze motie 'Gezond verstand' werd door de overige partijen unaniem aangenomen. In onze begroting is een investering opgenomen van 4,7 miljoen euro voor de verbouwing van ons gemeentekantoor. Vanwege de onzekere toekomst van dit pand, het nieuwe thuiswerken en de mogelijke alternatieven vinden wij een dergelijke investering onverantwoord. Daarom vragen wij het college een beroep te doen op de uitzonderingsregels van de vereisten om te voldoen aan de klimaatnormen van kantoorpanden. Als dat niet lukt dan kunnen we mogelijk een goedkoper alternatief in de gemeente vinden. Ons amendement ten aanzien van het verlagen van de OZB stijging van 2% redde het helaas niet. In deze tijd vinden wij het geen goed signaal om onze inwoners te confronteren met een gemeentelijke belastingstijging. Zeker omdat deze stijging, welke zorgt voor een totale stijging van 9%, niet zorgt voor een sluitende begroting in 2022 en verder. De begroting van 2021 is reeds sluitend zonder deze stijging. Andere partijen wilden helaas niet met de vuist op tafel slaan en verweten ons zelfs publiek voor de bühne te voeren. Als volksvertegenwoordiger kun je uiteraard geen groter compliment krijgen dan dat je schijnt op te komen voor de inwoners van de gemeente op de digitale publieke bühne. Toch vinden wij dit verwijt opvallend omdat dit al het derde jaar is dat we een dergelijke wijziging voor de begroting voorstellen.

De volgende moties van de andere partijen hebben wij (gedeeltelijk) gesteund:

  • Hoewel we vinden dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de status van onze moties, hebben wij de motie omtrent stand van zaken uit te voeren moties toch gesteund omdat dit nooit kwaad kan.
  • De motie omtrent het in beeld brengen van nieuwbouwlocaties hebben wij zeker gesteund zodat we tijdig kunnen inspelen op het ontwikkelen van potentiële woningbouwlocaties.
  • Omdat ons amendement over de OZB verlaging niet werd aangenomen, ondersteunen wij de motie voor het in beeld brengen van de hoogte van lokale woonlasten van harte.
  • De motie omtrent het Bels Lijntje hebben wij gesteund onder de voorwaarde dat vooral de veiligheid van het Bels Lijntje hierin wordt meegenomen.
  • Wij dragen onze ondernemers in de gemeente Alphen-Chaam een warm hart toe, de motie van reactief naar proactief hebben wij daarom gesteund. Al vinden wij wel dat de gemeente richting al haar inwoners zich pro actiever mag opstellen.

Omdat wij nog wachten op de uitwerking van onze eigen van vorig jaar omtrent de politieke participatie van jongeren in onze gemeente hebben wij de motie van dit jaar niet gesteund. Hiervoor is in het verleden al genoeg aandacht gevraagd door middel van verschillende moties dus wij hopen dat het signaal richting het college reeds duidelijk is gemaakt.

Aankomende donderdag komt de gemeenteraad weer bijeen, de vergadering van 5 november kunt u terug kijken via: https://vimeo.com/468667967.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.