De moderne samenleving

Alphen- Chaam is ons thuis en daarbij horen de regels zoals je deze thuis ook gewend bent. We zijn gastvrij en iedereen die hier verblijft, mag zichzelf zijn met respect voor de ander. Iedereen draagt naar eigen vermogen een steentje bij en we houden rekening met elkaar. Er is ruimte voor eigen keuzes en eigen initiatieven. De gemeente werkt samen met onderwijs, zorg, verenigingen en mantelzorgers waardoor we vroegtijdig problemen kunnen signaleren en oppakken. Een gelijkwaardige benadering hierin is essentieel. Wanneer nodig zal een oplossing worden gezocht in samenspraak met de betrokkenen. Hierbij staan zelfredzaamheid en eigen regie centraal. Gemeenschapszin is de kurk waar de samenleving op drijft. Veel verenigingen zorgen voor een sociale saamhorigheid en dragen bij aan een vitale en gezonde samenleving. Alphen-Chaam kent een breed scala aan verenigingen die zorgen voor ontspanning, educatie en/of vermaak.

Het CDA onderschrijft het maatschappelijk belang van deze verenigingen en wil hen ondersteunen in het uitvoeren van hun activiteiten. Dat kan enerzijds financieel, waarbij een beloningssystematiek centraal staat of de lasten verlaagd worden. Maar ook in organisatorische zin wil het CDA de verenigingen ondersteunen, door samenwerkingen te faciliteren en het professioneel ondersteunen van vrijwilligers. Een vitale samenleving heeft een bereikbare overheid nodig. Het CDA wil daarom ook dat in alle kernen een beroep gedaan kan worden op de service en diensten van de gemeente, bijvoorbeeld door middel van een servicepunt. Maar ook om de voelsprieten in de samenleving te hebben en te houden. Maar er zit ook veel initiatief in onze gemeenschap. Daarom wil CDA een budget voor alle kernen waarmee goede ideeën gefinancierd kunnen worden. De gemeente gaat daarom regelmatig in gesprek met de inwoners om te voelen wat er leeft en dat iedereen zich welkom voelt en erbij hoort, nieuwkomers en kwetsbaren inclusief.

Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te bieden om de zorg behapbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt een andere benadering van de kwetsbare doelgroepen, zoals via het dorpsteam als loket voor zorgvragen. Elke nieuwkomer in de gemeente krijgt een welkomstpakket om ze kennis te laten maken met onze mooie gemeente en ze wegwijs te maken in de gemeenschap. Een belangrijke rol in het contact tussen overheid en burger is weggelegd voor digitalisering. Het CDA wil dat er geïnvesteerd wordt in een goede digitale infrastructuur, waardoor de bereikbaar van de overheid verbeterd wordt. Juist in deze Covid-19-crisis zijn de mogelijkheden voor digitaal contact uitgebreid ingezet en hebben we allemaal de voordelen kunnen ervaren. Er ligt een uitgebreid glasvezelnetwerk in de buitengebieden. Het digitale tijdperk staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Aan deze ontwikkeling kleeft wel een grote voorwaarde; Het digitaal contact mag niet ten koste gaan van de reguliere bereikbaarheid en communicatie vanuit de gemeente. De burger moet kunnen kiezen in de manier waarop contact legt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.