Mathijs Kuijken

Wethouder

Mathijs Kuijken - Wethouder
2e loco-burgemeester, ruimtelijke ordening, economie, landbouw en natuur, pacht-en grondzaken, beheer openbare ruimte (BORA)

“Goede voorzieningen in alle kernen”

Mathijs Kuijken (48) woont op ’t Loo. Samen met Ine heeft hij drie kinderen: Nina, Krijn en Fé.  Al sinds 1997 is Mathijs actief binnen CDA Bergeijk. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter en de laatste vier jaar als wethouder. Hij is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, reconstructie/landbouw en pacht- en grondzaken. 

Alle voorzieningen moeten blijven “In de komende periode wil CDA Bergeijk de sociale samenhang versterken en het voorzieningenniveau in alle kernen in stand houden. Wat dat concreet betekent? Wij vinden dat er in elke kern een basisschool moet zijn zodat kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen. Voor ons is dat een basisvoorwaarde voor leefbaarheid. Daarom doen we er alles aan om de school op de Weebosch te behouden en het schoolgebouw op ’t Loo te renoveren of vernieuwen. Ook voor verenigingen zetten we ons graag in. Zij maken het voor iedereen mogelijk om mee te doen en erbij te horen; ze zijn de smeerolie en het bindmiddel van onze gemeenschap. Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties vervullen daarbij de rol van centrale ontmoetingsplaats. Ik wil dat dit zo blijft en vind dat de gemeente moet voorzien in goede accommodaties op maat.”

Centrummanagement “In de afgelopen anderhalf jaar hebben winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente intensief samengewerkt zodat we op 1 januari konden starten met het centrummanagement. Hiermee willen we het centrum aantrekkelijker maken zodat lokale ondernemers daar de vruchten van kunnen plukken. CDA Bergeijk is een groot voorstander van het centrummanagement en wil alle plannen financieel ondersteunen.”

Een zelfstandig Bergeijk “Het CDA staat voor een gemeente die haar inwoners kent en weet wat er leeft. Dat lukt het beste als er korte lijnen zijn tussen het bestuur en inwoners, vrijwilligers en bedrijven. Voor gemeenteoverstijgende thema’s werken we graag samen met de overige Kempengemeenten, maar Bergeijk blijft zelfstandig.”

Mathijs Kuijken
0497- 551462
06-22567896
m.kuijken@bergeijk.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.