26 augustus 2020

Het belang van een verbeterde dienstverlening

Het belang van een verbeterde dienstverlening

De overheid biedt vanwege Covid-19 op diverse manieren financiële ondersteuning aan onze ondernemers. Ook de gemeente heeft hierin een belangrijke taak. Ondersteuning hoeft namelijk niet per definitie door middel van een financiële vergoeding, dit kan ook door middel van een verbeterde dienstverlening.

Denk hierbij aan een soepel traject van vergunningverlening. Het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning kan helaas maanden duren. Niet alleen de gemeente, maar bijvoorbeeld ook de omgevingsdienst en de provincie moeten ernaar kijken. Daarbij zijn aanvragen vaak onvolledig en moet er allerlei aanvullende informatie ingeleverd worden. Soms zelfs meer dan het bestemmingsplan vraagt. Dat alles levert een enorme bureaucratie en vertraging op.

Sinds enkele maanden kent onze gemeente de balievergunning. Iets waar het CDA Bernheze lange tijd voor gepleit heeft. Vergunningen voor eenvoudige bouwwerken maar ook voor woningen die binnen het bestemmingsplan passen kunnen hierdoor versneld verleend worden wat goed is voor de werkgelegenheid in de bouwsector.  

Dit geldt echter niet voor grote, complexe bouwaanvragen. Onder andere voor deze aanvragen is het belangrijk dat de ambtelijke organisatie op peil komt en wordt gehouden.  Deze ambtelijke organisatie bepaalt namelijk de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

CDA Bernheze heeft hier tijdens haar algemene beschouwing eerder dit jaar ook al extra aandacht voor gevraagd bij het college. Dit zullen we blijven doen.

Erik van der Wijst

Raadslid CDABernheze

CDABernheze: altijd in de Buurt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.