Donderdag 5 november jl. werd de Kadernota energie en klimaat behandeld in de gemeenteraad. In opdracht van een eerder besluit van de raad heeft wethouder d’Haens alle mogelijke CO2-reducties doorgerekend: besparen van energie, verduurzamen van woningen, vermindering autogebruik, zonnepanelen op dak, onderzoek naar nieuwe bronnen van energieopwekking en geluidswallen. Met deze doorrekening werd duidelijk dat, door de keuzes die de gemeenteraad vóór de zomervakantie heeft gemaakt, de CO2-reductie niet verder komt dan 30% in 2030.

Dit betekent dat de gemeente Bladel de landelijke klimaatdoelen, die een CO2-reductie van 49% in 2030 voorschrijven, dus niet gaat halen met de voorliggende kadernota.

In de raadsvergadering van 5 november jl. heeft de raad haar ambitie dan ook unaniem bijgesteld naar een CO2-reductie van 49% in 2030. Het verhogen van de ambitie, betekent volgens wethouder d’Haens, dat de gemeenteraad ook keuzes moet maken over HOE die doelstellingen dan behaald moeten worden. Immers al het beschikbare dakoppervlak in de gemeente Bladel is al in de berekeningen meegenomen.

Helaas heeft de gemeenteraad hier, tot teleurstelling van het CDA, geen keuze in gemaakt. Investeren in grootschalige zonne- en windenergie is tot 2025 zelfs niet mogelijk in de gemeente Bladel.

Het CDA is zeer teleurgesteld in de andere Bladelse politieke partijen die duurzaamheid op papier hoog in het vaandel hebben maar, nu het erop aan komt, het laten afweten.

Hoe gaan wij onze kinderen uitleggen dat we in Bladel doen wat we moeten, maar zeker niet meer, terwijl we nu al weten dat het niet genoeg is?? We hebben al 3 jaar extreem droge zomers, 9 november 2020 was de warmste 9 november ooit, de klimaatstresstest van de gemeente Bladel is alarmerend en toch……… durft de gemeenteraad geen keuzes te maken!

Als CDA Bladel denken we dat het kan en moét. De komende jaren zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen: elektrische auto’s, elektrische fietsen, huizen die van het gas af moeten. Als de energieopwekking op een duurzame en efficiënte manier wordt uitgevoerd, plukken we hier allemaal de vruchten van en levert Bladel een verantwoorde bijdrage aan de energietransitie.

Fractie CDA Bladel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.