15 januari 2018

CDA Bladel zet in op communicatie met belanghebbenden

In de commissie Grondgebied van maandag 8 januari jl. stelde het college van burgemeester en wethouders voor om een aantal aanpassingen in de Woonvisie door te voeren (Actualisatie 2018). De aanpassingen gaan o.a. over een andere verdeling van het percentage huur-/ koopwoningen

in bouwplannen in de kleine kernen; de verplichting om energieneutraal te bouwen; realiseren van 20% groen bij bouwplannen e.a. Om hier als gemeenteraad een goed besluit over te kunnen nemen is communicatie met belanghebbenden, vooraf, noodzakelijk. Dit is echter niet gebeurd.

 

CDA Bladel is van mening dat de Woonvisie, actualisatie 2018, eerst besproken moet worden met belanghebbenden, de dorpsraden, locatieverenigingen en woningcorporaties. Dat dit niet is gebeurd wekte grote verbazing bij het CDA. Nog groter werd de verbazing toen bleek dat de nieuwe coalitiepartijen PRO 5, VVD, Bladel Transparant (m.u.v. Bladels Belang) deze communicatie niet nodig vonden.

 

Zo ook met het voorstel om de geurnormen in de Geurverordening aan te passen tot de strengste van heel Nederland. Bij veel fracties was er twijfel over het effect en de noodzaak van de aanpassing. Het college, VVD en PRO5 vonden het echter niet belangrijk om eerst met de sector en belanghebbenden zelf te overleggen.

 

Gelukkig werd er in de commissie Inwoners van dinsdag 9 januari jl., m.b.t. maatschappelijke ondersteuning, wél advies gevraagd aan het Cliëntenplatform ISD De Kempen en aan het POP

(Platform Ondersteuning en Participatie). Het bijbehorend advies van deze belanghebbenden is aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat het meegenomen kan worden in een goede besluitvorming.

 

Het CDA Bladel staat voor een duidelijke en eerlijke besluitvorming. Een gedegen voorbereiding en overleg met belanghebbenden is hierin essentieel. Deze huidige coalitie vindt dat blijkbaar niet en vindt inspraak overbodig. Jammer, want politieke besluiten zijn er niet voor de gemeenteraad, maar voor de burgers!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.