14 juni 2017

Dankwoord van cda-fractie en bestuur aan Fons

Beste Fons,

Twee maanden geleden had ik niet gedacht hier te staan en jou toe te spreken op je afscheidsreceptie.
Jammer dat het zo heeft moeten lopen…
Jammer voor jou persoonlijk, voor je gezin, voor CDA Bladel, voor je collega’s in het gemeentehuis en vooral ook… jammer voor de burgers in Bladel.
Als fractievoorzitter van CDA Bladel heb ik tot het laatst toe geprobeerd om politieke partijen bij elkaar te brengen, om te komen tot compromissen en het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar. Helaas mocht dit alles niet baten…

Vooral jij, Fons, hebt je als wethouder ruim 3 jaar ingezet voor de Bladelse gemeenschap vanuit die verantwoordelijkheid voor elkaar.
Juiste verhoudingen tussen samenleving burgers), markt/economie en de overheid zijn voor jou belangrijk. Jij zorgde voor een goede afstemming hierin. En met de juiste afstemming komt er ruimte voor solidariteit en ook ruimte voor verschillen in opvattingen en ambities.
Dat kan, dat mag en dat is goed. Want juist met jouw professionele inzet en met je grote kennis van politieke (soms gevoelige) onderwerpen, wist jij vanuit de verschillen bruggen te bouwen en tot oplossingen te komen. Jouw dialoog met burgers, ambtenaren en de politiek is helaas voortijdig  gekapt.

Moeilijk om dit nu zo plotseling los te moeten laten. Jammer dat je je werk hier in Bladel nu niet voort kunt zetten en af kunt maken. Je zat midden in verschillende mooie uitdagingen en projecten, die nu vertraagd worden of voorlopig niet uitgevoerd worden.

Ook de samenwerking met de afdeling loslaten is lastig, zowel professioneel als relationeel. Dat bleek wel, afgelopen donderdag, op het scheidsfeestje van Wim en jou met de afdeling: “Ze waren niet naar huis te krijgen”.

Fons, nu je niet meer in Hapert woont, en weer terug bent in de Weebosch, hopen we toch dat je de binding met Bladel vasthoudt. We hopen, en gaan er vanuit, dat je de komende tijd voor CDA Bladel en voor de gemeente Bladel beschikbaar blijft.
We zien je na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 graag weer terug als onze wethouder.

Fons, DA GE BEDANKT ZIJT, DA WITTE!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.