HOOGELOON - De Locatievereniging Hoogeloon werkt aan de invulling van de woningbehoefte op het terrein van het voormalige café De Ster. De gemeente Bladel verwacht volgende maan duidelijk te hebben wat er precies gaat komen.

Het is  de bedoeling dat hier voldoende ruimte komt voor starters en levensloopbestendige woningen. Woningstichting de Zaligheden wil bovendien sociale huurwoningen realiseren in het plan. Het café De Ster op die plek is recentelijk gesloopt. 

De Bladelse wethouder Fons d’Haens verwacht dat de Locatievereniging op korte termijn duidelijk heeft wat de wensen zijn. Als dat zo is, zou de gemeente in de loop van de volgende maand op de hoogte gebracht kunnen worden. Het traject is zo dat de gemeente het bestemmingsplan eind dit jaar zou willen laten vaststellen. De bouw zou van start kunnen gaan begin volgend jaar.

Al in juli 2016 besloot de raad de plek van De Ster te ontwikkelen voor woningbouw. De grond is aangekocht. De Locatievereniging werkt hier aan mee in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

Het is nog niet duidelijk hoe groot de kavels gaan worden. ,,We weten dus nog niet of het bijvoorbeeld rijtjeswoningen worden of tweekappers”, zegt d’Haens. ,,We mikken wel op wat kleinere woningen.” De buurt is op de hoogte gebracht.

In Hoogeloon is voldoende vraag naar nieuwe woningen. ,,We gaan er van uit dat er tussen de 45 à 60 woningen komen te staan", zegt wethouder d’Haens. ,,Het dorp heeft behoefte aan een inhaalslag. De plannen voor De Ster worden straks in twee fases uitgevoerd over meerdere jaren. Dan kan Hoogeloon een tijdje vooruit.” De fasering is nodig omdat het niet de bedoeling is de woningen in één keer op de markt te brengen.

Foto: FotoMeulenhof

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.