01 juli 2017

Goed woon- en leefklimaat voor burgers in Bladel

CDA Bladel streeft naar en goed woon- en leefklimaat voor alle burgers. Uit onderzoek is gebleken dat de uitstoot van ammoniak en stikstof door de veehouderij in de gemeente Bladel de laatste jaren is gedaald. Ook de geuruitstoot is gereduceerd. Het leefklimaat in de gemeente Bladel is hierdoor verbeterd. Deze verbeteringen zijn alleen mogelijk als er bedrijfsontwikkeling kan plaatsvinden, zodat ondernemers kunnen investeren in duurzame maatregelen die goed zijn voor mens, dier en milieu.

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 31 januari jl. noemt wethouder Veldhuizen “de zorgen over de risico’s verbonden aan het aantal dieren”. Dit is echter de omgekeerde wereld. Uit onderzoek (o.a. “Veehouderij en Omwonenden” door GGD/RIVM) zijn geen duidelijke negatieve gezondheidsaspecten naar voren gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een relatie ligt tussen het aantal dieren en gezondheidsrisico’s. Wat wél is aangetoond is het feit dat door bedrijfsontwikkelingen en duurzame investeringen de gezondheidsrisico’s worden beperkt.

In Bladel wordt het buitengebied al jaren op slot gezet omdat er steeds weer gewacht wordt op nieuw beleid. In de ogen van het CDA is het onbehoorlijk bestuur om ondernemers nog langer te laten wachten op duidelijkheid.

Daarom zijn er ook afspraken in de gemeenteraad gemaakt om het nieuwe plattelandsbeleid in mei vast te stellen, zodat er in november 2017 een aangepast bestemmingsplan buitengebied ligt.

Wethouder Veldhuizen geeft in het artikel haar persoonlijke mening; dit is niet de opvatting van het gemeentebestuur en zeker niet de mening van het CDA in Bladel.

Het CDA Bladel heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Hiervoor moeten we inwoners en ondernemers maximale ruimte geven om op een duurzame manier te ontwikkelen. Dit heeft niets te maken met het áantal dieren, wél met goed investeren om uitstoot verder te beperken. Vandaar een pluim voor al die inwoners en ondernemers die reeds bijgedragen hebben aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat in onze prachtige gemeente Bladel.

Laten we vooral zorgen, door bedrijfsontwikkeling toe te staan, dat ondernemers in onze gemeente kunnen blijven investeren in duurzame en gezonde verbeteringen!

Fractie CDA Bladel,

Anjo van de Huygevoort
Sjan Vervoort
Pauline van den Heuvel
Wim Spijker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.