Het verenigingsleven: de spil in onze dorpen.

Wekelijks komen mensen op allerlei plaatsen in onze gemeente bij elkaar om deel te nemen aan diverse verenigingsactiviteiten. Dit zorgt voor ontmoeting, saamhorigheid en sociale ontwikkeling van jong tot oud. Het is voor veel verenigingen moeilijk om aan voldoende vrijwilligers te komen; de gemeente Bladel moet hierbij een actieve rol innemen door bijvoorbeeld trainingen en opleidingen mogelijk te maken.
CDA Bladel wil (burger)initiatieven tot slimmere samenwerking om de betrokkenheid en de leefbaarheid in de kernen te versterken actief stimuleren. Extra aandacht verdienen de jongeren van 12 t/m 18 jaar en de ouderen uit onze gemeente.
 Zo ondersteunen wij bijv. ook de vraag vanuit Casteren om daar een bouwschuur te realiseren die voor meerdere verenigingen uit het dorp te gebruiken is. Uitwisselen van kennis zoals cursussen lassen en schilderen, maar ook de ontmoeting van jeugd tussen 12 en 18 jaar is belangrijk daarbij. Deze bouwschuur kan, buiten het carnavalsseizoen, ook door andere verenigingen gebruikt worden voor uiteenlopende activiteiten.  Een echte MFB: Multi Functionele Bouwschuur.
Ook de ouderen uit onze gemeente vragen extra ondersteuning om deel te kunnen nemen aan de diverse activiteiten en zo onderdeel uit te blijven maken van de samenleving.

Kortom voor gezonde en actieve verenigingen stem: CDA Bladel!

Mantelzorg ook onze zorg.

Mantelzorgers betalen de rekening van de grote zorghervormingen en bezuinigingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Het CDA wil dat het ze makkelijker wordt gemaakt. Mona Keijzer pleit voor duidelijkere grenzen over wat gemeenten en verzekeraars bij de mantelzorger mogen neerleggen.
Alleen maar algemene loketten waarbij onze mantelzorgers terecht kunnen is niet voldoende; de tijd om daar naartoe te gaan is er vaak niet. De mantelzorgers in onze gemeente worden steeds jonger. De zorg die deze bijzondere groep mensen op zich neemt is niet alleen lichamelijk zwaar, maar is zeker ook psychisch erg belastend. Zij verdienen concrete steun en aandacht vanuit de gemeente. Iemand die ze helpt een goede weg te vinden tussen alle regels in mantelzorgland.  Maatwerk is een sleutelwoord hierbij en daarvoor willen wij van CDA Bladel ons sterk maken en aandacht vragen. CDA Bladel vindt dat wij zuinig moeten zijn op mantelzorgers, zodat zij het vol kunnen houden.''

CDA Bladel: Voor ’t dorp dat we door willen geven!”  #CDABladel 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.