De Kempen staat in de top 3 snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Hier zijn we als CDA Bladel vanzelfsprekend erg trots op! Eén van de pijlers onder dit succes is het KBP (Kempisch bedrijvenpark) en de andere 19 bedrijventerreinen die de Kempen rijk is. Deze 20 bedrijventerreinen samen zorgen gezamenlijk voor een werkgelegenheid van maar liefst 13.500 banen! Dit is 37% van de totale werkgelegenheid in de Kempen.

Om deze groei vast te houden en de werkgelegenheid voor onze inwoners te waarborgen is afgelopen week in de gemeenteraad de Kempische ambitie rond bedrijventerreinen besproken.

 

Als CDA Bladel vinden wij dat bedrijven die van oorsprong in de Kempen zijn gevestigd en ook een maatschappelijke functie hebben (sponsoring verenigen, sociale werkplaats etc.) in de Kempen moeten kunnen blijven.

Daarom hebben wij er als CDA Bladel op aangedrongen om locaties in kaart te brengen waar een nieuw bedrijvenpark gevestigd zou kunnen worden. Zodat bedrijven uit de Kempen, die uit hun jasje groeien, zich hier kunnen vestigen als het KBP na 2023 vol is.

Dit is ook belangrijk om doorstroming te behouden op de andere bedrijventerreinen waardoor deze bedrijventerreinen de vraag naar kleine en middelgrote kavels kunnen opvangen. Deze doorstroming zorgt er ook voor dat er op de kleine en middelgrote bedrijventerreinen geen verloedering optreedt.

 

Bij het in kaart brengen van deze locaties werken we graag samen met de andere Kempengemeentes, zoals ook bij het KBP uitstekend is gegaan. Bij het zoeken naar nieuwe locaties is het essentieel dat deze locaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets, zodat de toch alle volle hoofdwegen in deze regio ontlast worden. Ook moeten deze locaties dicht bij de snelweg zitten zodat sluipverkeer, van vrachtwagen, uit de kernen wordt geweerd.

 

Wij zien graag tegemoet welke locaties er geschikt worden geacht voor een nieuw bedrijvenpark zodat de Kempen ook in de toekomst tot de top van de snelstgroeiende economische regio’s van Nederland blijft behoren.

 

Niels Beerens,

CDA Bladel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.