De kwaliteit van de sportvelden in de gemeente Bladel is voor menig sporter en vrijwilliger al jaren een doorn in het oog. Als CDA Bladel hebben we het verbeteren van de kwaliteit van de sportvelden dan ook als één van onze speerpunten gebombardeerd bij de afgelopen verkiezingen. Nu het huidige onderhoudscontract aan het eind van het jaar afloopt zien wij als CDA Bladel onze kans schoon om de daad bij het woord te voegen. Het college wordt opgeroepen om de kwaliteit van de sportvelden drastisch en aantoonbaar te verbeteren.

We willen bewerkstelligen dat de vele vrijwilligers, sporters en besturen weer trots zijn om de tegenstanders te ontvangen op het sportpark.

Concreet roepen we op om uitvoering te geven aan maatregelen die bijdrage aan het verminderen van (wortel) onkruid op de velden.

Daarnaast roepen we de wethouder op om in overleg te gaan met de verenigingen bij de totstandkoming van het nieuwe onderhoudscontract. Dat zijn tenslotte de gebruikers van de velden.

Hopelijk kunnen de vele sporters die onze gemeente rijk is de komende jaren sporten op kwalitatief goede velden, want dat verdienen ze!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.