01 juli 2017

Ongezonde politiek in Bladel

CDA Bladel schaamt zich voor de manier waarop de politiek in Bladel zich op dit moment laat zien; vanuit verharde standpunten en zonder inhoudelijk debat. Hier wordt geen inwoner van Bladel beter van. Tot op de laatste dag vóór de raadsvergadering van afgelopen 8 juni 2017 heeft CDA Bladel gesprekken gevoerd met de andere politieke partijen om tot oplossingen te komen. Echter als niemand water bij de wijn wil doen is het onmogelijk om tot oplossingen te komen.

Voor het CDA Bladel waren alternatieven en oplossingen steeds bespreekbaar. Om uit de impasse te komen is vanuit het CDA voorgesteld om een heroverweging te maken t.a.v. de MFA Hapert. Onderzoek of het project financieel goedkoper en doelmatiger kan. Onderzoek waar winst te halen valt, zonder kwaliteit te verliezen. Koppel dit aan de uitkomsten van het onderzoek, wat het college inmiddels (van de motie van 11 mei jl.) heeft toegezegd, in de raad van 6 juli 2017 . Op deze manier kunnen we als totale gemeenteraad verder kijken en bezien wat mogelijk en haalbaar is.

Wat betreft de omgevingsvisie en het bestemmingsplan buitengebied hebben wij voorgesteld om eerst juridisch advies in te winnen en daarna de discussie in de gemeenteraad aan te gaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen beschikbaar zijn vóór de raadsvergadering van 6 juli a.s. Dit is de juiste plaats en het juiste moment om als gemeenteraad met elkaar in discussie te gaan en besluiten te nemen in het belang van de burgers van de gemeente Bladel.

De nieuwe meerderheid bleef in de raadsvergadering van 8 juni jl. bij haar standpunten. Er was geen ruimte voor een inhoudelijk debat. Hierdoor was er voor onze wethouder Fons d’Haens geen enkele andere mogelijkheid dan, gedwongen door een motie van afkeuring van de nieuwe meerderheid, de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Zijn verklaring is te lezen op de website van de gemeente Bladel.

Wij betreuren het ten zeerste dat 2 uiterst deskundige wethouders nu moeten vertrekken door politieke spelletjes en koehandel. Lokale ontwikkelingen lopen vertraging op, doordat politieke besluitvorming wordt uitgesteld. Financieel worden de lasten voor de gemeente Bladel door deze ontwikkelingen steeds groter. Door gebrek aan verantwoordelijkheid is er nu sprake van een zeer ongezonde politieke en bestuurlijke situatie in Bladel. Hiermee doen wij de burgers van Bladel enorm te kort!

Als CDA Bladel nemen wij hier afstand van. De inwoners van Bladel verdienen het dat er rationele en inhoudelijke besluiten genomen worden. Wij blijven hiervoor gaan!

Fractie CDA

Anjo van de Huygevoort
Sjan Vervoort
Pauline van den Heuvel
Wim Spijker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.