01 juli 2017

Plattelandsbeleid in gemeente Bladel

In de raadsvergadering van 23 maart jl. heeft wethouder Joan Veldhuizen haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van Bladel. Aanleiding hiervoor is het voorgestelde beleid voor de veehouderij in de gemeente Bladel. Het beleid sluit niet expliciet uit dat er in de gemeente meer dieren gehouden kunnen worden.

Wij respecteren het besluit van Joan Veldhuizen, maar betreuren dit ten zeerste. Bij de vorming van de coalitie, drie jaar geleden, was al duidelijk dat wij met PRO5 van mening verschillen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven. Toen was ook al bekend dat we in deze periode een nieuw besluit over dit thema moesten nemen. Bij de vorming van de coalitie, en later in het raadsprogramma, zijn hier dan ook afspraken over gemaakt. 

In 2015 heeft de gemeente de overlast door veehouderijbedrijven onderzocht. Er is geconcludeerd dat deze overlast meevalt. Er was geen aanleiding om aandachtsgebieden – zogenaamde urgentiegebieden – aan te wijzen. De raad heeft unaniem met deze conclusie ingestemd. Vorig jaar is het plattelandsbeleid geëvalueerd. Uit de resultaten blijkt dat het woon- en leefklimaat in de gemeente Bladel in de afgelopen jaren fors is verbeterd. Dit kan nog verder verbeteren als oude stallen worden vervangen door nieuwe stallen. Hierdoor neemt namelijk de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof af.

Het alternatief, veehouderijbedrijven op slot zetten, lost niets op. Integendeel; we missen dan de kans om het woon- en leefklimaat verder te verbeteren en gezondheidsrisico’s te beperken. Ook houden we hiermee ondernemers, langer dan nodig is, aan het lijntje. Dit is juridisch niet houdbaar.

Het voorstel voor het nieuwe plattelandsbeleid is door het college aangeboden aan de raad. In de commissie Grondzaken van 10 april a.s. en in de raadsvergadering van 11 mei a.s. gaan we graag in debat over ons standpunt. Ondanks het ontslag van wethouder Veldhuizen hopen we onze meningsverschillen zo veel mogelijk te overbruggen: in het belang van een goed woon- en leefklimaat in Bladel, een goede gezondheid en voldoende ruimte voor ondernemerschap!

Fractie CDA Bladel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.