De gemeenteraad van Bladel heeft op donderdag 29 november 2018 tijdens een extra vergadering een aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.  Als eerste op de aanbeveling staat de heer ir. R.P.G. (Remco) Bosma uit Emmeloord.

De burgemeestersvacature is als gevolg van het overlijden van burgemeester Boy Swachten ontstaan per 7 augustus 2017.

Er hebben in totaal 16 kandidaten op deze vacature gereageerd.

De heer Bosma (VVD) is 47 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen. Hij heeft ‘Milieukunde’ gestudeerd aan de Hogeschool West Brabant, ‘Milieuhygiëne’ aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en ‘Operational Auditing’ aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. De heer Bosma is vanaf het jaar 2003 werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inspectie Leefomgeving en Transport, op dit moment als midden-manager binnen het team toezicht, Autoriteit Woningcorporaties. Naast zijn werk was en is de heer Bosma politiek actief voor de VVD, onder meer als lid van Provinciale Staten van de provincie Flevoland in de periode 2007-2016, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in de periode 2016-2017 en lid van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder in de periode  2017-2018.

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mevrouw K. Ollongren. De verwachting is dat de benoemingsprocedure voor de jaarwisseling zal zijn afgerond en dat de heer Bosma medio de maand januari 2019 met zijn werk als burgemeester van Bladel zal beginnen.

Foto: Pim van der Maden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.