CDA Bladel VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022

Ruimte aan de samenleving”

Onze keuzes voor Bladel

De gemeente Bladel is voor het CDA Bladel vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

Download hier het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.