Woningbouw in alle kernen

In de gemeente Bladel blijkt de vraag naar (bepaald type) woningen momenteel groter te zijn dan de beschikbaarheid. Er is nauwelijks mogelijkheid om als jongeren in de eigen (kleine) kern te blijven wonen.

Er worden in de gemeente Bladel veel plannen gemaakt, maar de daadwerkelijke bouw blijft ver achter; dus geen uitvoering.

Voorbeelden:  Al in oktober 2014 is de nieuwe sporthal in Bladel geopend en is de gemeente begonnen met plannen maken op de achterblijvende locatie van de oude sporthal. We zijn nu 4 jaar verder en er is nog geen schop in de grond. Zo ook in Hoogeloon waar we al jaren aan het plannen maken zijn maar waar ook nog steeds niet gebouwd wordt. CPO-project zorgwoningen rondom D’n Tip in Casteren is nog niet uit de grond.

Daarnaast moeten we tijdig beginnen met het maken van nieuwe plannen: Waar gaan we bouwen als de huidige locaties gerealiseerd zijn? Deze vraag komt dringend naar voren in de dorpsvisie van Hapert en vanuit dorpsraad en inwoners van Hoogeloon.

Als CDA Bladel hebben we hierover grote zorgen.
HOE KUNNEN WE PROCEDURES VERSNELLEN EN ER VOOR ZORGEN DAT ER OOK DAADWERKELIJK GEBOUWD WORDT ALS DE PLANNEN KLAAR ZIJN??

CDA Bladel vraagt het college, de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Bladel om hierover actief mee te denken en ideeën naar voren te brengen.

Reageren kan via [email protected] of via onze website www.cdabladel.nl of via facebook.

Fractie CDA Bladel
Anjo van de Huygevoort
Sjan Vervoort
Marco Schoenmakers
Niels Beerens
Pauline van den Heuvel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.