04 juli 2019

Motie: Kamergewijze verhuur van eengezinswoningen

Als onze kinderen komen indrinken met vrienden en vriendinnen voordat ze uitgaan, vult het huis zich met een hoop geluid. Eerlijk gezegd ben ik dan blij als de heren en dames het tijd vinden om te vertrekken.
Nu zijn er inwoners van Boxtel die soms wel dagelijks te maken krijgen met geluidsoverlast. 13 mensen in een eengezinswoning is te veel en zorgt hoe dan ook voor geluidsoverlast en andere problemen.
En als daarbij wordt gedronken, neem het geluidsoverlast behoorlijk toe. Omwonenden kunnen amper slapen en niet buiten zitten, zij ervaren heel veel overlast van mensen die heel veel herrie maken en dronken op straat lopen.
Met name de hoeveelheid mensen is bepalend voor de mate van overlast immers 2, 3 of 4 mensen hoor je niet, maar als er 13 mensen bij elkaar wonen is de hoeveelheid herrie ook dito meer.
Wat het extra moeilijk maakt is dat de bewoners steeds wisselen zodat afspraken maken bijna onmogelijk is. Ook de taalbarrière maakt dit lastig. De verhuurder geeft aan dat het mag.

Kortom buurtbewoners zitten nog wel even met deze overlast als wij er niets aan doen.
We hebben gekeken wat we als gemeente kunnen doen om dit soort situaties nu en in de toekomst te voorkomen. Dat is de reden dat het CDA, de VVD en Balans deze motie indienen.
Wij hopen van harte dat u als raad uw hart laat spreken en gezamenlijk deze motie gaat ondersteunen.
Laten we kijken naar mogelijkheden en niet naar valkuilen. Wij doen een beroep op u namens deze Boxtelaren.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
Kamergewijze verhuur van eengezinswoningen

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2019,

 Overwegende dat:

-          kamergewijze bewoning van een eengezinswoning vaak overlast veroorzaakt voor omwonenden;
-          er in onze gemeente op dit moment meerdere eengezinswoningen zijn die op deze manier verhuurd worden;
-          de veiligheid van bewoners van dergelijke woningen in het geding komt (zoals brandveiligheid);
-          veel omwonenden enorm aangetast worden in hun woongenot en leefomstandigheden doordat eengezinswoningen verhuurd worden aan soms wel 10 huurders;

verzoekt het college:
· voor zover mogelijk regels op te stellen (bijv. middels een paraplubestemmingsplan voor de gehele gemeente Boxtel) waarin wordt opgenomen dat kamergewijze verhuur van een eengezinswoning niet is toegestaan aan meer dan vijf personen (per eengezinswoning)
· en daarbij het kamergewijs verhuren van een eengezinswoning, ongeacht aantal personen, vergunningplichtig te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 02/07/2019

Namens de fracties van

CDA                       VVD                       BALANS

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.