16 juni 2020

Raadsvoorstel: Kerntakendiscussie

De Kerntakendiscussie

Op 29 oktober 2019 heeft het CDA tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend om een kerntakendiscussie al in deze bestuursperiode in gang te zetten om onze financiën snel en adequaat op orde te krijgen. Deze motie is toen unaniem aangenomen. Complimenten voor het snelle handelen van het college om een kerntakendiscussie nu al in gang te zetten. De wethouder is in gesprek gegaan met alle fracties om te kijken hoe zij aankijken tegen een kerntakendiscussie en wat dit precies inhoudt. Uit deze gesprekken is het voor ons liggende voorstel gerold.

Voor het CDA is het kopje ambtelijk advies in de bouwstenen tricky. Wij vragen ons af hoe dwingend het advies is. Is het adviserend en beslist de nieuwe raad naar intensief overleg of is er straks in januari nog maar weinig te kiezen ondanks participatie van de bevolking? Voor het CDA zou dit een gemiste kans betekenen. Wij denken dat het ook anders kan.

Voor ons is cruciaal in het gehele proces dat we beslissingen nemen die niet alleen voor de komende 1,5 jaar zijn, maar voor een lange termijn. Er moeten duurzame toekomstbestendige beslissingen genomen worden waarbij we met elkaar vaststellen waar de gemeente Boxtel voor staat. Dit kunt u van ons verwachten, dit voor een bepaalde periode en dit helemaal niet.

Er moeten snel keuzes gemaakt gaan worden, het water staat ons aan de lippen, financieel redden we het anders niet. Een financieel gezond Boxtel is super belangrijk wat het CDA betreft, maar ook duidelijkheid over de gemeentelijke taken en niet-taken is zeker zo belangrijk. Laten we zorgen dat we vooral beide realiseren.

Een andere kritische noot is de nazorg richting onze burgers. Laten we niet alleen om input vragen en mensen uitnodigen voor een beeldvormende vergadering met presentatie van de plannen, maar laten we vooral ook goed communiceren wat we met die input gaan doen en waarom we iets wel of niet opnemen. 

Wat ons opvalt is dat naast de beeldvormende bijeenkomst in maart met daarin toelichting van de bouwstenen, er geen discussie plaatsvindt tussen de raadsleden buiten de besluitvormende bijeenkomst. Klopt dat? Of is er tijdens de beeldvormende bijeenkomst in maart volop gelegenheid tot discussie? Wij missen een dialoogbijeenkomst te vergelijken met de kadermarkt die voorheen gehouden werd. Het CDA heeft grote behoefte aan discussie met en voor raadsleden. En zou graag zien dat dit ook uitgebreid opgenomen wordt in de planning 2021. We kiezen immers voor een kerntakendiscussie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.