28 mei 2019

Raadsvoorstel: Onderzoek Rekenkamercommissie 'Centrumontwikkeling Boxtel'

Lees hier onze bijdrage over het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de ontwikkelingen rondom het Centrum. 

De aanpak van het centrum is sterk versnipperd concludeerde de RKC.
Door het missen van uitvoeringsprogramma’s ontbreekt het overzicht. Zowel voor de burgers, de raad als de ambtenaren. Hoe kan er dan ook goed werk geleverd worden? En hoe kan de raad dit controleren?
Door het ontbreken van een financiële overallplanning voor het centrum is het lastig een juisten compleet overzicht van de kosten voor centrumontwikkeling te geven, aldus de RKC.
Het CDA hamert al een lange tijd om de begroting. Het CDA is van mening dat onze financiën inzichtelijk moeten zijn. Wederom blijkt dit niet het geval met onze centrumontwikkeling.

Ook de participatie en rolverdeling is niet duidelijk. Verwachtingen van bewoners en ondernemers zijn anders en worden niet goed gemonitord. Als voorbeeld noem ik de fietsparkeerplekken om de markt. Dit had niet zover mogen komen.

Niet enkel de aanpak, financiën en rolverdeling is versnipperd, maar ook het beeld. Ik noem hier als voorbeelden het aantal verschillende soorten keien, de verschillende soorten lantaarnpalen, de verschillende prullenbakken, verschillende afbakeningen van de fietsparkeerplekken en zo kan ik nog een halfuur verder vullen met voorbeelden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat Boxtel centrum qua look en feeling 1 geheel wordt waar wij allen trots op kunnen zijn?

Dat het college het eens is met de RKC om een duidelijke integrale visie neer te leggen maakt het CDA blij. In werkelijkheid hebben wij deze visie al met Boxtel binnen de bruggen. Deze visie heeft het college echter naast zich neer gelegd.

Hoe gaan we deze visie uitbreiden, levend houden, en in stand houden zonder al afgeronde projecten en projecten die nu lopen overnieuw te moeten doen. Kortom u heeft een prachtig plan gepresenteerd, maar dit plan heeft u links laten liggen en bent verder gegaan met kleine onsamenhangende projecten. Om welke reden? Om toch maar eens een project af te maken, om te mogen pronken met een markt die verre van perfect is of omdat we geld genoeg hebben?

Tot slot wil het CDA nog een opmerking plaatsen bij de reactie van het college.
De reactie die het college geeft met betrekking tot de aanpassingen op de markt is volgens het CDA opmerkelijk. Ik citeer: "de gewenningsperiode is nog niet voorbij". Na tal van brieven, vragen en opmerkingen blijkt dat u nog niks heeft gedaan aan de markt. De gewenningsperiode is al lang voorbij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.