12 december 2018

Raadsvoorstel: Risicomanagement en weerstandsvermogen

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Woord vooraf door Vera Brouns (voorzitter van de werkgroep Risicomanagement en weerstandsvermogen):

Een doel zonder een plan is slechts een wens.
In 2016 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het beleid en de processen m.b.t. risicomanagement in onze gemeente.
Daaruit kwamen 4 aanbevelingen. Alle 4 deze aanbevelingen zijn door de werkgroep bestaande uit raadsleden, zeer gedreven ambtenaren, een lid van de rekenkamercommissie en de secretaris van MGD doorgenomen en er zijn afspraken gemaakt over wie houd zich waar mee bezig.

Er is een scholingsavond geweest waarbij verschillende modellen gepresenteerd zijn en voor en nadelen besproken zijn daarna is er een rapport samengesteld wat invloed heeft op de gehele organisatie.  Iedere werknemer  bij de gemeente Boxtel en bij MGD wordt mede verantwoordelijk voor de risico’s die zijn of haar opdracht met zich mee brengt. Op financieel maar ook op andere vlakken. Of je nu leidinggevende bent of niet.

Ik wil iedereen die deelgenomen heeft aan de tot stand koming van dit document als voorzitter van de werkgroep bedanken voor de enthousiaste open wijze waarop door een ieder deelgenomen is aan het proces.

Ik ben trots op het eindproduct.


Betoog CDA:

Het is niet meer dan normaal voor bedrijf om een risico management model te hebben. Evenzo geldt dit voor het ambtelijk apparaat en het gemeenteapparaat. De notitie die voor ons ligt is naar de mening van het CDA een goed fundament om een gedegen risicomanagement in onze gemeente in te voeren. Het onderzoek van de Rekenkamercommissie dat hieraan ten grondslag ligt is een goed begin. Onze dank gaat uit naar de werkgroep bestaande uit raadsleden, de zeer gedreven ambtenaren, de Rekenkamercommissie en de secretaris van MijnGemeenteDichtbij. Aan hen is te danken dat deze goed onderbouwde notitie hier nu voor ons ligt. Goed vind het CDA dat we niet slechts over de financiële risico’s ‘in control’ willen zijn, maar ook over de niet financiële risico’s.

Constante monitoring van niet enkel de risico’s, maar ook van het risicomanagement model blijft wel nodig in de toekomst. In combinatie met het sluitstuk weerstandsvermogen denkt het CDA dat we weer een stap in de goede richting hebben gezet om slagkrachtiger te worden. Waarbij de raad eerder aan zet is bij risico’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.