27 februari 2019

Vragenhalfuur raadsvergadering: Markt

De vernieuwde Markt is op 16 december geopend. Sinds de opening zijn er veel onduidelijkheden die tot onveilige situaties leiden. Het college is druk in de weer geweest om over een paar weken een evaluatie te plannen. Waarna het college hopelijk overgaat tot aanpassingen. Ons inziens veel te laat. De situatie op en rondom de markt moest vanaf dag 1 al aangepakt worden. Her en der zijn kleine aanpassingen gepleegd, maar volgens ons niet die aanpassingen om ook nu al de situatie te verbeteren. Uit de beantwoording van een art. 37 brief over de verkeerssituatie op de markt blijkt dat u het als wennen ziet. Gewenning moet er na bijna 10 weken toch wel zijn. Dit zijn structurele problemen die al aangepakt hadden moeten worden of waar op voorhand al over nagedacht had moeten worden.

Daarom hebben we de volgende vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje: 

1. De toegang van het parkeerterrein achter het gemeentehuis leidt tot onnodig rondjes rijden. Is het niet beter om de toegang van het parkeerterrein om te draaien?

2. De knip bij Fellenoord lijkt ons in plaats van een verbetering een verslechtering en leidt wederom tot meer kilometers voor de automobilist. Waarom is voor deze knip gekozen?

3. Worden er in de toekomst vaste tijden voor laad- en lospunten gemaakt? Wordt het ook duidelijk waar dit mag gebeuren? Enkel op de aangegeven plekken of ook dichter in de buurt van horeca of andere ondernemers?

4. Worden de punten die in de brief van de bewoners van de Clarissenstraat staan vermeld, meegenomen in de evaluatie? Kunnen hier nu al oplossingen voor worden bedacht?

5. Wanneer wordt de markering van de parkeerplaatsen op de markt duidelijk aangegeven?

6. Bent u al in gesprek geweest met de marktondernemers en de ondernemers rondom de markt over de auto’s/bussen van de marktondernemers die nu geparkeerd worden op de stoep? Zo ja, is er een oplossing in zicht, zodat de markt niet compleet wordt afgesloten van de omliggende ondernemers en horeca?

7. Wordt duidelijker waar een voetpad is en waar niet op de Markt?

8. Wanneer komen structurele oplossingen?

9. Wanneer komt er een verkeersbesluit? Zonder verkeersbesluit, kan er immers niet gehandhaafd worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.