07 februari 2019

Vragenhalfuur raadsvergadering: Stapelen

Het is al lange tijd stil rondom kasteelpark Stapelen. Het CDA is benieuwd naar de laatste stand van zaken. De toegankelijkheid van het park is van groot belang voor Boxtel. Voor onder andere wandelaars, evenementen en wandelroutes van het VVV.
Daarom heeft het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel tijdens de raadsvergdering de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot park Stapelen?

2. Kan het evenement Kunst op Stapel in 2019 doorgang vinden?

3. VVV Boxtel organiseert wandelroutes naar Kasteel Stapelen, zij hebben nog geen duidelijkheid of dit ook in de toekomst doorgang kan vinden. Wat kunt u hierin betekenen?

4. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is omtrent de Landschappen van Allure?

5. Er wordt, zelfs op klaarlichte dag, drugs gedeald in het park Stapelen. Wordt hier extra gehandhaafd? 

Reactie college:
Vraag 1 t/m 4: Het college kan nog geen duidelijkheid verschaffen. Er is aangegeven dat de gemeente in goed overleg is met de nieuwe eigenaren. Openbaarheid van het park is hierin een belangrijk onderwerp. Het college verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te bieden.
Vraag 5: Dit is in beeld, het wordt meegenomen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.