14 december 2018

Motie zonnevelden met spandoeken en gele hesjes

CDA houdt de vinger aan de pols!

De raadsvergadering van 13 december 2018 gaat te boek als een vergadering waar alle parkeerplaatsen bezet waren, spandoeken en gele hesjes, gelukkig vreedzaam, de zaal vulden en waar harde woorden vielen tussen wethouder en raadslid. Kortom: het project Zonnevelden in de Gemeente Drimmelen is nog niet helemaal geaccepteerd door de bevolking van Drimmelen.

De coalitiepartijen van de gemeente Drimmelen zijn uiteraard eensgezind in het bedachte zonnevelden beleid. De meningsverschillen binnen de coalitie over de bomen van de marktstraat zijn daarbij vergeleken maar peanuts. Toch gaan alle voorstanders van de zonnevelden voorbij aan het feit dat de hele hal van het gemeentehuis vol stond met demonstranten. Maar liefst 937 personen hebben petities getekend tegen de zonnevelden om en rond Lage Zwaluwe. Dat zegt nogal wat over de ophef die er is over dit onderwerp. En de raad, nogmaals, is daarover stoicijns en gaat over tot de orde van de dag. Niet de hele raad overigens. CDA Drimmelen en Combinatie algemeen belang denken er net iets anders over. Zij dienden daarover een motie in. En tegen beter weten in, beseffend in de minderheid te zijn, houden zij vol aan de stelling: GEEN GROOTSCHALIGE ZONNEVELDEN IN ONS BUITENGEBIED!

We voelen ons gesteund door onder andere het rapport van de rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hij adviseert zeer zuinig op onze open ruimtes te zijn en benoemt een zonneladder waarbij het volleggen van zonnevelden pas de allerlaatste optie zou mogen zijn. Inmiddels heeft de tweede kamer deze adviezen overgenomen. Ook de landelijke partijen die hun afdeling in onze gemeente hebben. De gewenste ladder van duurzaamheid wordt binnen onze gemeente juist ondersteboven gezet en wordt er meteen ingezet op 150 ha zonnepanelen. Dat zijn grofweg 300 voetbalvelden! Die stop je niet zomaar weg achter een heg buiten het zicht.

De wethouder belooft de ingediende initiatieven goed te toetsen. CDA Drimmelen zal dit nauwlettend in de gaten houden. Wij gaan er nog steeds van uit dat zonneenergie enorm belangrijk is voor onze toekomst maar dan wel op de juiste manier en met de juiste middelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.