De kwestie over de recreatiewoning met persoonsgebonden overgangsrecht aan de Breemakkerweg in Knegsel stond op 25 januari 2022 na vele jaren weer op de agenda van de gemeenteraad. In het bestemmingsplan van de gemeente stond dat het huis een recreatiebestemming heeft. De bewoners zijn het daar niet mee eens willen dat het huis een woonbestemming krijgt.

In 2016 heeft de CDA fractie bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied onder andere al gezegd dat het de taak van de gemeenteraad is om algemeen beleid te formuleren en niet om individuele gevallen op incidentiele basis op te lossen. Helaas is dat wel wat er nu weer gebeurde. Het college kwam met het voorstel om het persoonsgebonden overgangsrecht in het perceel te schrappen. In plaats daarvan zou het huis dan onder het algemene overgangsrecht vallen, wat concreet betekent dat ook toekomstige eigenaren permanent in de woning mogen blijven wonen.

Het CDA is van mening dat als we als gemeente dan toch af gaat wijken van haar eigen beleid, dat dat dan moet gelden voor voor alle bewoners van een recreatiewoning met een persoonsgebonden overgangsrecht. Daarvan zijn er nog zeven meer in de gemeente Eersel. Het gelijktrekken van deze vergelijkbare gevalle was in het voorliggende voorstel nog niet meegenomen. Omdat een amendement (wijzing van het besluit) van die strekking het niet zou gaan halen heeft het CDA nóg een poging gedaan met het indienen van een motie. Gelukkig is deze motie bij meerderheid van stemmen aangenomen door de gemeenteraad. Nu kunnen we dit steeds terugkerende dossier netjes oplossen en sluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.