19 oktober 2021

CDA dient initiatiefvoorstel woningbouw in

Tot nu blijkt dat in Eersel in de meeste woningbouwplannen de doelstelling van minimaal 40% sociale woningbouw niet wordt gerealiseerd. Weliswaar wordt in die situaties een bedrag gestort in het vereveningsfonds sociale woningbouw, maar daarmee is tot nu toe geen extra sociale woningbouw gerealiseerd. Onze jeugd zoekt een (koop)woning waarin desgewenst ook met een gezin kan worden gewoond. In het kader van de leefbaarheid in onze kernen is het noodzakelijk dat onze jeugd niet naar omliggende dorpen trekt, waar wel de juiste woningen voor hen zijn. Onze inwoners komen daarbij vaak niet in aanmerking voor sociale woningen. Tegelijkertijd is door de huidige woningprijzen de bestaande woningmarkt niet bereikbaar voor veel van onze inwoners en vindt er o.a. geen doorstroming plaats van sociale of kleinere woningen naar grotere woningen. De woningmarkt zit daardoor muurvast.

Als oplossing wil het CDA woningen realiseren die aansluiten bij de vraag van onze inwoners en om doorstroom te creëren in bewoning. Het CDA heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend. We doen daarbij niets af van de doelstelling om sociaal te bouwen. Maar door meer gedifferentieerd te bouwen ontstaat er meer doorstroom in bewoning en daarmee meer kansen voor onze jeugd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.