27 februari 2022

CDA geeft de coalitie duidelijk signaal om overlast van Eindhoven Airport harder te reduceren

Het CDA heeft tijdens de laatste raadsveradering van deze bestuursperiode het college via een motie opgeroepen om in overleggen over Eindhoven Airport steeds uit te gaan van de geluidscontour die in 2019 was toegestaan. Het huidige college van VVD en Eersel Samen Anders willen uitgaan van een geluidscontour van 2019 plus de overschreiding van deze contour. Als de motie was aangenomen zou dit betekenen dat de breed gewenste reductie in geluidsoverlast van 30% in totaal tot veel meer reductie zou leiden. Helaas heeft deze motie het niet gehaald omdat de coalitiepartijen VVD en Eersel Samen Anders tegen stemden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.