Op dinsdag 22 januari was de laatste gemeenteraadsvergadering van deze bestuursperiode. Op de volle agenda stonden de twee grote nieuwe bouwplannen. Voor één van deze plannen wilde het college van burgermeester en wethouders het oude woningbouwprogramma gebruiken. Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat beide plannen volgens het huidige woonprogramma uitgevoerd moeten worden. Dat betekent in de praktijk dat er meer sociale woningen en woningen tot €360.000 gebouwd moeten worden. Het CDA vindt dat we al voldoende dure huizen hebben in de gemeente Eersel! Op mede-initiatief van het CDA is er verder een amendement aangenomen dat regelt dat de gemeente de inwoners van Eersel voorrang mag geven bij de toewijzing van sociale woningen, zodra er een reeds geplande wet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen die dit toestaat.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.