24 oktober 2021

CDA pleit voor vrijliggende fietspaden in Knegsel

Voor de Knegselsedijk zijn er grote plannen om aan te pakken! De weg wordt gereed gemaakt om het verkeer dat van de snelweg komt sneller af te wikkelen. Ook komt er een vrijliggend fietspad naast. Ook aan de Duizelseweg wordt het nu nog ontbrekende stuk vrijliggend fietspad aangelegd. Dit betekent weer een schoolroute die onze kinderen veilig kunnen nemen. Wat het CDA betreft zou er ook naast de Buivensdreef zo snel mogelijk een vrijliggend fietspad koment te liggen. De kinderen uit Knegsel gebruiken deze weg namelijk om naar het Rythovius te fietsen en oudere Knegselnaren gebruiken deze weg om op het industrieterrein te komen. Er wordt wel gepraat door over dit fietspad door de gemeente en ASML, maar er wordt nog niet veel actie genomen. Over actie gesproken, aan de Urnenweg is nog steeds niets te zien van de aanleg van het fietspad terwijl hier in 2019 al geld voor beschikbaar is gesteld door de Gemeenteraad. Dit gaat wat het CDA betreft niet snel genoeg!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.