21 juni 2022

Gezamenlijke reactie op stikstofplannen CDA-afdelingen Zuid-Oost Brabant

Wij zijn enorm geschrokken van de rigoureuze stikstofplannen die afgelopen week gepresenteerd zijn,
en de impact hiervan op Zuid-oost Brabant. De alom bekende kleurenkaart zorgt ervoor dat het
merendeel van onze boeren met enkele pennenstreken uit ons buitengebied wordt weggegumd. De
kaarten kleuren voor grote delen van ons buitengebied immers groen, wat gelijk staat aan
reductiedoelen van 70 tot 95%. Wij zijn juist van mening dat boeren een belangrijke bijdrage leveren
aan een leefbaar platteland en aantrekkelijke buitengebieden en daarvoor onmisbaar zijn. De gevolgen
van dit beleid gaan dus veel verder dan alleen de primaire landbouw en hun rol als voedselproducent.


Hoewel de uitwerking van de plannen nog moet plaats vinden, en daarmee alleen maar meer
onduidelijkheid en ongerustheid is gecreëerd bij heel veel boerengezinnen, is duidelijk dat dit voor vele
van hen verstrekkende gevolgen heeft. Dit papieren model kijkt niet integraal naar het buitengebied,
maar vanuit één aspect, stikstof, zonder gevoel voor de lokale situatie en wat lokaal leeft. Rond de
Natura 2000 beekdalen in De Kempen zijn bijvoorbeeld grote zones ingetekend. Dit heeft grote
gevolgen voor de boeren in de beekdalen, terwijl melkveehouders juist een belangrijke bijdrage
leveren aan toekomstbestendige beekdalen, waarin weilanden zeer gewenst zijn.


Deze aanpak brengt partijen niet samen, maar leidt tot meer weerstand. Dit resulteert niet in winst
voor de natuur of een goed verdienmodel voor de boeren, maar tot meer hakken in het zand. Wij
kunnen deze plannen als uitgangspunt voor het gesprek dan ook niet accepteren.


Dat gesprek moet gevoerd worden, als CDA lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheid die we
samen moeten nemen voor een schone en duurzame toekomst. Wij kunnen echter niet instemmen
met een aanpak waarbij de agrarische sector onevenredig hard wordt getroffen en andere sectoren
buiten schot blijven. Een aanpak die geen visie bevat voor de ontwikkeling van een duurzame en
toekomstbestendige agrarische sector. Een aanpak die geen toekomstperspectief biedt aan onze
agrarische ondernemers.


Net als onze collega’s in de Peel roepen we de CDA-Tweede kamerfractie op geen
verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen. Tevens roepen zij de Statenfractie in Noord-Brabant
op om in gelijke strekking zwaar protest aan te tekenen bij gedeputeerde staten in onze provincie.

Namens
CDA Bergeijk
CDA Bladel
CDA Cranendonck
CDA Eersel
CDA Heeze – Leende - Sterksel
CDA Oirschot – De Beerzen
CDA Reusel – De Mierden
CDA Valkenswaard
CDA Waalre

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.