Gemeentelijke herindeling

In de periode 2014/2018 is de discussie ontstaan over een fusie tussen de Kempengemeenten. Het CDA Eersel had en heeft daar een hele duidelijke mening over. Door te fuseren maken we de gemeente krachtiger richting stedelijk gebied maar ook kunnen we op die manier de ambtenaren en daarmee ook hun kennis bij ons houden. Er ontstaat een kennisteam van de Kempen op de dossiers i.p.v. dat er één ambtenaar het werk moet doen in Eersel en hetzelfde werk wordt door een ambtenaar gedaan op de andere gemeentehuizen. De vele samenwerkingsverbanden waar we nu inzitten maken alles onoverzichtelijk, ondoorgrondelijk en niet te controleren. Om die redenen zijn wij een groot voorstander van een fusie. Er is, voor nu, gekozen om zelfstandig te blijven door de meerderheid van de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.