Het CDA zet vol in op zon op dak en heeft daarom een motie ingediend om het college te laten onderzoeken of er een mogelijkheid is om onze inwoners een renteloze lening te verstrekken om zon op dak te realiseren. Als we van onze inwoners zo’n grote investering vragen, dan moet de gemeente deze investering ook kunnen faciliteren. We verwachten hierover snel meer nieuws van de gemeente.

De coalitie heeft een het noemen van een concreet jaartal om klimaatneutraal te zijn losgelaten. Het CDA is van mening dat zo’n stip op de horizon wel nodig is! Verder blijft het CDA aandacht vragen voor het probleem met de ruimte op het netwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.