Mario Sleegers

Commissielid

Ik ben als klein menneke geboren in Knegsel en ben na omzwervingen via Veldhoven en Son en Breugel alweer ruim 25 jaar woonachtig in Eersel. Daar woon ik samen met mijn vrouw, en heb ik twee dochters, waarvan er één in een begeleid wonen project (Content Wonen) in Eersel haar plekje heeft gevonden, en de ander druk bezig is om na haar studie een eigen plek en een leuke baan te vinden. In het dagelijks leven doe ik beveiligingsonderzoeken op technisch, organisatorisch en procesmatig vlak bij verschillende organisaties zoals overheid/gemeente. Denk daarbij aan de BIO en DigiD etc.

In het verleden ben ik actief geweest in de buurtvereniging Odradastraat, de medezeggenschapsraad van de Jacobusschool, de opstart van de MFA in Knegsel en de korfbalvereniging in Knegsel. Inmiddels ben ik alweer enkele jaren actief als commissielid van de CDA-fractie in Eersel.

In die rol wil ik me graag inzetten voor het verkrijgen en behouden van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in alle kerkdorpen van onze gemeente. Ook vind ik het belangrijk dat er in elk kerkdorp aan sport gedaan kan worden. Ook natuur moet in Eersel een belangrijke rol vervullen. Daarnaast ben ik voor een gezamenlijke Kempenomgeving. In het gebied waar Eersel en de bijbehorende kernen een onderdeel van uitmaakt, kunnen we alleen een vuist maken als we samen optrekken met onze omliggende gemeenten. Dat wil niet zeggen dat we morgen al moeten fuseren!! Echter, om te voorkomen dat we als gemeente alleen komen te staan en voorzieningen onbetaalbaar gaan worden, zullen we samen moeten werken met andere gemeenten. Te beginnen met een gemeenschappelijk doel, waardoor we (samen) sterker staan ten opzichte van grote gemeenten zoals Eindhoven en organisaties zoals Eindhoven Airport.

Mijn aandachtsgebieden zijn de omgevingswet, sport, natuur, vrije tijd en MFA’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.