Bij een duurzame economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken  door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

Wij geloven niet in de traditionele tegenstelling tussen stad en platteland. Veel verstedelijkte gebieden zijn in hun buitengebied verweven met agrarische gebieden. Het is belangrijk om niet alle agrarische grond in en rondom steden te bestemmen voor projectontwikkeling of natuurgebied. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt waar ook de agrariërs deel van uitmaken. Zij kennen als geen ander de omgeving en onze grond. De veehouderij is op dit moment een omslag aan het maken en de gemeente heeft daarbij een belangrijke taak: aangeven wat (ruimtelijk) mogelijk is en duidelijk maken waar geen medewerking aan wordt verleend.

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

Waar staat het CDA Eersel voor:

  • Het groene, weidse landschap van ons buitengebied draagt bij aan het welzijn en het geluk van mensen, agrarische ondernemers leveren hierbij een waardevolle bijdrage door beheer en onderhoud van dit gebied.
  • De gemeente besteedt haar projecten waar mogelijk lokaal aan, rekening houdend met duurzaamheid en social return.
  • Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op-de-meterwoningen en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw) coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt
  • Onze gemeente stimuleert en faciliteert het melden van afvaldumping beter. Op deze overtredingen moet strenger worden gehandhaafd.
  • Voor bestaande huurwoningen willen wij met woningcorporaties afspreken dat 95% van de huurwoningen de komende vier jaar voldoen aan energieklasse B, zonder extra huurverhoging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.