07 januari 2020

Erepenning van Hilvarenbeek voor Lambert van Nistelrooij

HILVARENBEEK - Omdat hij zich jarenlang nationaal en internationaal heeft ingezet voor de samenleving, heeft Lambert van Nistelrooij uit Hilvarenbeek de erepenning gekregen uit handen van burgemeester Harrie Nuijten. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Hilvarenbeek en de gemeente Hilvarenbeek. 

Kim Spanjers 07-01-20, 21:00 Bron: BD

Van Nistelrooij was jarenlang lid van de Provinciale Staten en in 1991 stapte hij in het provinciebestuur als gedeputeerde. Namens zijn partij, het CDA, heeft hij zich toen sterk gemaakt voor onder meer de volksgezondheid, welzijn en volkshuisvesting.

Na zijn post als gedeputeerde ging Van Nistelrooij naar het Europees Parlement, dat was in 2004. Tot de verkiezingen van 2019 was hij daar actief op het gebied van regionale ontwikkeling. Bij de uitvoering van deze functies was hij altijd uitgesproken ‘Brabander’ en zette hij Diessen en Hilvarenbeek op de kaart. 

Van Nistelrooij kondigde begin 2019 aan zich niet meer herkiesbaar te stellen om ruimte te bieden aan de volgende generatie. Naast zijn politiek-bestuurlijke carrière is de politicus en bestuurder ook actief in het maatschappelijke middenveld en vervult hij een aantal vrijwillige taken zoals onder meer: voormalig voorzitter Raad van Toezicht Prisma (dienstverlening aan mensen met een handicap), ere-voorzitter Knowledge4Innovation, dagelijks bestuurslid (gouverneur) European Internet Foundation, director European Energy Forum en gast-professor aan de Being Normal University (faculty System Science) in Beijing, China.

Als blijk van waardering reikte burgemeester Nuijten de erepenning uit in café Ome Toon in Biest-Houtakker waar de nieuwjaarsbijeenkomst is gehouden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.