Wout van Oostrum

Nummer 18 op de kiestlijst

Wouter van Oostrum 18e op de kieslijst van het CDA-Hilvarenbeek

Wouter van Oostrum (1942) geboren in Someren, groeide op een gemengd pachtboerderijtje op. “Tot m’n 19e heb ik thuis meegewerkt en de lagere en de middelbare landbouwschool gevolgd in combinatie met een avondmulo. Ik had ambitie om boer te worden, maar toen duidelijk werd dat er niet voor alle 6 zonen werk was op de boerderij, ging ik studeren aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Arnhem. Daarna ging ik werken bij de toenmalige Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ik trouwde met Wil Gerritsen en wij kregen twee dochters, een zoon en drie kleinkinderen. Na een baan als assistent-projectleider op de aanleg van een gedeelte van de autoroute Brussel-Parijs die helemaal niet beviel, startte ik op het Ministerie van Landbouw en Visserij. Deze stap overtuigde mij ervan dat een goede financiële beloning van beperkt belang is voor echte arbeidsvreugde. Van 1971 tot 1978 heb ik gewerkt bij de toenmalige Cultuurtechnische Dienst, waar mijn werkzaamheden bestonden uit de voorbereiding en uitvoering van met name ruilverkavelingen. Van 1978 tot 1989 werkte ik als rentmeester bij de toenmalige Directie Beheer Landbouwgronden. Onderdeel van deze interessante baan was de begeleiding van agrarische ondernemers vanuit het oude land naar oostelijk en zuidelijk Flevoland. Ook heb ik nog gewerkt als hoofd van de afdeling Aan-, verkoop en beheer van het toenmalige Ministerie van Landbouw en Visserij voor aan te kopen landbouwgronden en natuurterreinen in de provincie Zeeland. Ook gaf ik voorlichting aan grondeigenaren en pachters. In 1989 nam ik de beslissing om een eigen rentmeesters-kantoor te starten, met een specialisatie in bedrijfsverplaatsingen. In de negentiger jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan de verplaatsing van tientallen melkveehouders van met name Noord-Brabant naar Zeeland. Ook uit Hilvarenbeek zijn een vijftal melkveehouders vertrokken. Zij vormen onderdeel van de grote groep ZeBra’s (Zeeuwse Brabanders) in Zeeland. De grond die zij in Noord-Brabant inleverden werd veelal bestemd als nieuwe natuur-, stads- en dorpsuitbreiding. Omdat ik geen opvolger had, heb ik mijn bedrijf in 2003 overgedragen. Sindsdien houd ik de ontwikkelingen, zoals bedrijfsverplaatsingen in de landbouw, zoveel mogelijk bij”.

“Vanaf de start in 1980 draag ik het CDA een warm hart toe en ik ben lid vanaf 1986. In de gemeente Kapelle-Biezelinge ben ik 4 jaar raadslid geweest en in de provincie Zeeland heb ik een tijdlang voor de CDA-fractie van Provinciale Staten Noord-Brabant in de adviescommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu gezeten. Nu volg ik via de achterban, de ‘headlines’ in de gemeente Hilvarenbeek en probeer zoveel mogelijk, van binnenuit, mee te sturen in de gewenste richting”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.