09 februari 2017

Rentepercentage ook lager bij Meierijstad Kredietbank!

CDA-er Jankees Schwiebbe heeft een kritische vraag gesteld over de rente die de Gemeentelijke Kredietbank berekent over verstrekte sociale kredieten. Deze kredieten staan vaak op naam van burgers die, vanwege weinig bezit/inkomen en/of financiële problemen, niet meer terecht kunnen bij andere bankinstellingen. De vraag van het CDA:

Geacht college,

De gemeente Den Haag besloot onlangs om het rentepercentage bij de kredietbank te verlagen van 11,5 naar 2,3 procent. Deze sociale kredieten zijn bedoeld voor mensen die niet meer terecht kunnen bij een commerciële bank. Door de rente te verlagen wordt het voor deze klanten mogelijk makkelijker en sneller hun schuld af te lossen.

Ook in andere gemeenten wordt aangedrongen om het rentepercentage bij de kredietbank te verlagen tot een aanvaardbaarder niveau. Bijvoorbeeld in Roosendaal en Breda. Deze gemeenten zijn aangesloten bij kredietbank West-Brabant. Volgens informatie op internet kan de rente van Kredietbank West-Brabant oplopen tot elf procent.

Het CDA zou graag zien dat de Kredietbank waarbij de gemeente Meierijstad is aangesloten, ook onderzoekt of de rente verder verlaagd kan worden.

Het CDA heeft de volgende vragen:

1.     Bij welke kredietbank is Meierijstad aangesloten voor sociale kredieten?

2.     Welke rentes worden toegepast door deze kredietbank voor sociale kredieten?

3.     Heeft het toegevoegde waarde om de informatie over deze kredietbank en de bijbehorende rentes duidelijker te vermelden op de website van de gemeente?

4.     Hoeveel leningen (aantal en volume) staan bij deze kredietbank open voor de minima en mensen met schulden?

5.     Gaat u, op korte termijn, in overleg met deze kredietbank om af te stemmen of de rente verlaagd7 kan worden en wat daarvan de consequenties zijn?

6.     Zo ja,

a.     Op welke termijn gaat u in overleg met de kredietbank?

b.     Is het nodig en kunnen er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mensen door deze eventuele renteverlaging makkelijker of verder in de schulden terecht komen? Dit omdat door de lage rente mensen eerder geneigd zijn een lening af te sluiten.

c.     Gaat u dit doen samen of in overleg met andere betrokken gemeenten?

7.     Zo nee, waarom gaat u niet in overleg met de kredietbank?

Jankees Schwiebbe / fractie CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.