09 november 2020

Akkoord met Gebiedsvisie Molenheide, maar..

CDA blij met Gebiedsvisie Molenheide, maar..

In de raadsvergadering van 5 november jl. heeft het CDA ingestemd met de Gebiedsvisie Molenheide. Maar niet zonder slag of stoot.

Eerder werd deze visie van de raadsagenda gehaald omdat de meerderheid van de raad, zonder het CDA, het stuk niet rijp vond voor behandeling. De raad wilde dat het college ook met de omwonenden in gesprek zou gaan.

In de tussenliggende tijd is het CDA in gesprek gegaan met bezorgde omwonenden en is er een uitgebreide wandeling in het gebied gemaakt om de situatie ter plaatse te beoordelen. En we zijn geschrokken van de veranderde inrichting van het landschap, teweeggebracht door muziekevenement Paaspop. En precies daar zit in de besluitvorming de moeilijkheid: aan de ene kant wil je de natuur zo goed mogelijk behoeden voor aantasting, en aan de andere kant wil je niet alles op slot gooien voor recreatie.

Een amendement, ingediend door de PVDA (waarop geen akkoord van het CDA), stelt voor;

(1) Daar waar (het voorbeeld van) een natuurtheater in de visie genoemd wordt, deze te schrappen;

(2) Alle in de visie opgenomen beoogde uitbreidingen van evenemententerreinen en voorzieningen ten oosten van de Vijverweg, te verwijderen.

 

Als CDA Meierijstad kunnen wij instemmen met punt 1. Dat geldt echter niet voor punt 2.

En dan niet omdat natuurbehoud niet belangrijk is. Integendeel. Wij denken echter wel dat er ook gekeken moet blijven worden naar mogelijkheden voor recreatie. In de visie staat dat, naast recreatie, er veel oog moet zijn voor de natuur en dient elke ontwikkeling een versterkend effect te hebben op deze natuur. Speciaal hiervoor komt er een gebiedscoördinator die samen met de omwonenden en belanghebbenden de vinger aan de pols houdt bij alle plannen en ontwikkelingen.

Bij onze goedkeuring van de Gebiedsvisie Molenheide zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zwaarwegend voor het CDA is en blijft de bescherming van onze natuur. Wij begrijpen waarom juist deze ecologische plekken belangrijk zijn en waarom het Aa-dal behouden moet blijven. Echter hoeft dit in zijn totaliteit niet alle recreatieve kansen in de weg te staan.

Dit erkennen ook de bewoners in het gebied. Zij maken zich er vooral zorgen om dat het landschap zijn uitstraling verliest en dat onderschrijven wij. Ook zijn wij er verheugd over dat de organisatie van Paaspop in hun brief het grote belang noemt van draagkracht van de buurtbewoners voor alle toekomstige plannen. En hoe positief is het eveneens dat alle punten in de door het CDA ingediende motie zijn overgenomen en de gemeente het gesprek blijft aangaan. Als gemeenteraad kunnen we aannemen dat de wethouder ons gehoord heeft en daarmee op de hoogte is van het feit dat aantasting van de natuur zeker NIET de keus is van deze raad noch van de omwonenden.

NOOT bij de gebiedsvisie: het vaststellen van dit stuk was ook nodig om de recreatieve functie terug te brengen (wel met overleg bewoners) en de misstanden op het resort te kunnen aanpakken.

CDA MEIERIJSTAD, november 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.