22 mei 2021

Bedrijfskavels op in Meierijstad !

BEDRIJFSKAVELS OP IN MEIERIJSTAD !

We schrapen over de bodem als het gaat over de voorraad van bedrijfskavels die nog uit te geven zijn in Meierijstad.
Naast het te kort op woningbouw wat we al hebben, ontstaat ook een te kort in bedrijfskavels.
Het aantal leegstaande bedrijfspanden is minimaal en ligt ver onder het landelijk gemiddelde.Tot 2030 is er een behoorlijke behoefte aan kavels.
Het zekere aanbod wat we hebben is ongeveer 27 ha waarvan het overgrote deel al gereserveerd is geeft Wethouder Goijaarts aan die in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft laten doen door de STEC Groep.
Rick Meijerink gaf donderdagavond een presentatie van dat onderzoek.

KLEINERE KAVELS !

Voor de kavels van 1000 tot 5000 m2 was grote vraag benoemde hij.
Uit het onderzoek bleek ook dat de respons vanuit Nijnsel het grootst was. Daarop volgde Erp en Schijndel met een hoge respons.
Hier zijn ook merendeels de kleinere bedrijven gevestigd.
In Veghel vestigen zich vooral grote bedrijven.
Onlangs is 13 ha verkocht aan Alliance Healthcare en dochteronderneming. Bedrijventerrein Foodpark is daar natuurlijk ook wel deels voor bestemd maar dat betekend niet dat we onze plaatselijke ondernemers een nee moeten verkopen.

Om werkgelegenheid te waarborgen , mede gezien de groei in woningbouw, is het van belang dat we ook kleinere bedrijfskavels kunnen uitgeven en heeft het college daar een uitdaging.

Laat duidelijk zijn dat je ook keuzes moet durven maken.
Het CDA vindt het belangrijk dat we aandacht moeten hebben voor kleinere kavels zoals uit het onderzoek blijkt.
Misschien een keer nee zeggen tegen de verkoop van een grote kavel!

Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en sturen waar het kan!

Rien Verhagen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.