07 mei 2021

Deel 3

Recreatie & Toerisme: beleef Meierijstad!

Realisatie 2018:

 • Visie Recreatie &Toerisme
 • Verbreding Het Groene Woud naar geheel Meierijstad
 • Tweejarig contract regio VVV

Realisatie 2019-2020

 • Deelname Van Gogh Nationaal Park: 2020
 • Duits lijntje als recreatieve verbinding: snelfietsroute + R&T
 • Gesloten Wandelroutenetwerk Meierijstad: 2019
 • Fietsknooppuntenroutekaart Meierijstad: 2020
 • Oprichting Platform Gastvrij Meierijstad: 2019
 • Landschapstriennale 2020 ( verzet naar 2021);

Meierijstad  is landingsplek “Brabantse beken” 

 • Fluisterboot centrum Veghel naar Kilsdonkse molen: te water lating 2021
 • Dwarsdeelschuur Kinderboerderij Streekpark Kienehoef: 2020
 • Project M100: 100 mooiste plekjes in Meierijstad , tevens info/kennisdeling gidsen Meierijstad
 • Overeenkomst Visit Brabant onderhoud en beheer fiets/wandelroutestructuren
 • Realisatie wandelroute ’t Hurkske, Erp ( 2020)

Nog in uitvoering:

 • Uitvoering visie R&T
  • Prio versterking en verbinding R&T- clusters Kienehoef-Vlagheide-Noordkade: continu
  • Transformatie toeristisch recreatieve informatievoorziening (besluit 2020): inrichting TIP’s
  • Website Meierijstad R&T (lancering 2021)
  • Uniformering bebording (2021)
  • Toeristische doorontwikkeling Vlagheideberg (planstudie 2020)
  • Versterking Fiets- en wandelroutes Duits lijntje

 • Robuuste groen-blauwstructuren: Aadal, Dommelvallei, Vlagheide,
 • Duits lijntje gronden aangekocht: invulling deel Schijndel-Boxtel
 • Aankoop gronden natuur-T&R ontwikkeling
 • Duurzame ontwikkeling recreantenhaven Veghel, 2021
 • evenementen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.