25 januari 2022

Goede discussie landbouw Webinar

Goede discussie tijdens Webinar CDA Landbouw

Afgelopen vrijdag 21 januari vond online een goede discussie plaats in het CDA Webinar Landbouw. Tweede Kamerlid Derk Boswijk gaf duidelijk aan wat de landelijke CDA visie op de landbouw is. Hij nam uitgebreid de tijd om in te gaan op de vragen en zorgen die hier in Meierijstad leven onder de landbouw. Van zorgen over framing van de landbouw, de grondhonger die hier ook in de regio speelt en vragen over het stemgedrag bij diverse moties in de Kamer.

Dat alles leverde een levendige discussie op, waarbij de diverse kanten werden toegelicht. De Provinciale Statenleden Coen Hendriks en Tanja van de Ven gaven reactie op de zonnevelden en het gebruik van de zogenaamde zonneladder, die leidend moet zijn bij de toewijzing van initiatieven rond zonne-energie. CDA gemeenteraadslid Rien Verhagen was helder over de plannen van het CDA voor de komende verkiezingsperiode en gaf aan hoe de CDA fractie denkt over actuele lopende zaken.

Hij gaf daarmee een duidelijk visitekaartje af voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook CDA lijsttrekker en wethouder Jan Goijaarts reageerde op een aantal actuele vragen. Dit alles werd in goede banen geleid door Daniëlle Aarts – van de Loo, CDA gemeenteraadslid.

Het CDA kan terugkijken op een goed Webinar, wat u terug kunt kijken : https://youtu.be/eVCtjg_1bwk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.