19 mei 2021

Hoe zit het met de landbouwtransitie ?

Namens het CDA stelt Rien Verhagen de volgende vragen:

In het ED van zaterdag 16 mei stond op de voorpagina: Overheid druk met stoppende boer.
Er is of dreigt een tekort aan ambtenaren landbouwtransitie.
Dit vinden wij als CDA een zorgelijk bericht en hebben dan daardoor ook de volgende vragen.

  1. Hoeveel aanvragen van stoppende ondernemers zijn er in Meierijstad en wat mogen we nog verwachten,
  2. Kunnen we in Meierijstad de aanvragen binnen de geldende termijn behandelen en afhandelen.
  3. Krijgt men op tijd ( snel) te horen of de aanvraag compleet is en wat mogelijk moet worden toegevoegd. Is hierover overleg met de aanvrager(s) zodat termijnen verkort worden.
  4. Lopen de procedures nu vertraging op en zo ja wat is de reden en hoe gaan we dat oplossen en hoe groot is de vertraging.
  5. Is er voor de aanvrager(s) ( ondernemer(s)) voldoende duidelijkheid van wat wel en niet kan op betreffende locatie en kunnen ze op voldoende ondersteuning vanuit de gemeente rekenen.
  6. Is bekend hoeveel ondernemers zijn afgehaakt door onduidelijkheid in de procedures en aanvragen m.b.t. de mogelijkheden op de locatie.
  7. Is er voldoende capaciteit voorhanden om de landbouwtransitie te faciliteren  en zo nee wat is het plan van aanpak.
  8. Hoe verloopt vergunningverlening momenteel voor alle aanvragen bij de gemeente
  9. Zijn voor deze afhandelingen capaciteitsprobleem. Zo ja wat is de aanpak om e.e.a. te versnellen.
  10. Zijn de € 25.000 voor de warme sanering per bedrijf voldoende om e.e.a. te handelen. Wat gebeurd er bij een tekort en wat bij een overschot.

 Zodra we de antwoorden hebben worden ze op de website gepubliceerd . 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.