06 mei 2021

Lachgas ook een probleem in Meierijstad!

Lachgas is gevaarlijk.
Denk alleen al aan de verkeersongelukken veroorzaakt door mensen die lachgas hebben gebruikt.
Maar dat is niet het enige, ook kan het ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.
Jankees Schwiebbe, CDA Meierijstad, wil niet afwachten op landelijk beleid maar doorpakken.
Hij stelt de volgende vragen aan het college en wil zo snel als mogelijk een verbod op recreatief gebruik van lachgas opnemen in de APV ( Algemene Plaatselijke Verordening).

De volgende vragen zijn voorgelegd aan het college:

- Wat is de mening van het college m.b.t. dit probleem?

-Heeft u ervaringen met genoemde problemen in de praktijk? Zo ja, welke?

-Wat vindt het college van een verbod op recreatief gebruik van lachgas ?

- Is het college bereid om een verbod op recreatief gebruik van lachgas op te  nemen in de APV?

Binnenkort komen we met de antwoorden.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.