09 juni 2021

Nieuwbouw: communiceer éérst met de inwoners !!

Het CDA vindt woningbouw belangrijk.
Er is een schrijnend woningtekort en er moet meer gebouwd worden. Het college van B&W heeft daarom een “actieplan” gemaakt om woningbouw te versnellen maar ook om meer woningen te bouwen. Dit onderwerp wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 24 juni.

Het CDA zou graag willen dat de inwoners van onze gemeente als eerste de informatie over nieuwbouwplannen krijgt en wil dat de communicatie omtrent de verkoop van nieuwbouwwoningen in eerst instantie met onze inwoners wordt gedeeld in de lokale kranten voordat het breder wordt gepubliceerd.
Dit willen we tijdens de raadsvergadering bespreekbaar maken en dienen daarom hierover een motie in.

Hiermee staan de inwoners van Meierijstad vooraan in de rij!

Jankees Schwiebbe 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.