08 juni 2021

Nieuwsbrief Mei

Nieuwsbrief  Editie 2        
Mei 2021                             
CDA Meierijstad  

 

En nu verder !!!!!!!

Landelijk en provinciaal kunnen we stellen dat het wat onrustig is binnen CDA kringen. Gelukkig kunnen we melden dat het met het CDA Meierijstad goed gaat. We bereiden ons voor op een mooie periode waarin we ons partijprogramma gaan maken en de kandidaten voor de gemeenteraad selecteren. Op 31 mei heeft een geslaagd Meierijcafé plaatsgevonden waarbij CDA’ers input konden geven voor het partijprogramma de voor de komende jaren. In deze nieuwsbrief lees je over de voortgang van de commissies. Gezien de vele ontwikkelingen op dit moment als voorbereiding op de verkiezingen is deze nieuwsbrief dan ook flink van omvang.

Ik wil toch even refereren aan de brief die Wobke Hoekstra op 18 mei aan informateur Hamer schreef. Volgens mij haalt hij in die brief vier thema’s aan die ook op onze mooie gemeente van toepassing zijn.

 • Wij willen een sterke en eerlijke bedrijvigheid in Meierijstad. 
 • Wij willen een veilige en verantwoordelijke samenleving en leefomgeving waar we zorgdragen voor elkaar.
 • Wij willen een betrouwbare en dienstbare gemeente voor haar inwoners zijn.
 • Wij  willen beleid dat duurzaam is en waarbij we de rekening niet doorschuiven naar de volgende generatie(s)

Het is aan ons om daar concreter handen en voeten aan te geven en op 31 mei hebben we hiervoor de eerste concrete stappen gezet.

Geert Steenbakkers.

=============================================================================

Algemene ledenvergadering

Op 19 april hebben we digitaal via Teams onze ALV gehouden. 38 leden hebben o.l.v onze voorzitter Geert Steenbakkers met elkaar gesproken over het jaarverslag van 2020, het financieel verslag van 2020 en de begroting voor 2021. Samen met de aanwezige leden hebben we geconstateerd dat we organisatorisch en financieel een gezonde vereniging zijn.
Ook de drie commissies die de gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden kwamen aan het woord.

Als leden van de Vertrouwenscommissie werden voorgesteld: Bart Claassen als voorzitter, met de leden Annemieke van de Ven en Jan Bolsius. Met overgrote meerderheid werden de voorgestelde personen benoemd.

De Programmacommissie is o.l.v. Anke Koenen volop bezig geweest met de voorbereiding van het Meierijcafé dat op 31 mei heeft plaatsgevonden In het bestuurscentrum van Meierijstad is input opgehaald voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Marja Abrahams gaf uitleg over de communicatiestructuur van de Campagnecommissie.

 

Update commissies verkiezingen 16 maart 2022

Campagnecommissie

Samen met een aantal enthousiaste CDA-leden zijn we gestart met het voorbereiden van de campagne. Onze ambitie is het CDA onder de aandacht brengen met aansprekende onderwerpen vanuit het verkiezingsprogramma en de persoonlijke verhalen van onze leden. Het doel is alle inwoners van Meierijstad te bereiken, ook de jongere!
Onze partij moet weer zoveel stemmen krijgen dat we wederom de grootste worden.
Op de website zijn we al begonnen met het delen van de CDA successen die we afgelopen jaren hebben behaald. Zo zoeken we regelmatig de publiciteit.

Vertrouwenscommissie  
                                                                                                   

De Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan. En CDA Meierijstad wil graag de grootste partij van onze gemeente blijven. Daarvoor hebben we toppers nodig…!!!   
 Als bestuur hebben we een vertrouwenscommissie samengesteld die in de zomermaanden gesprekken zal voeren met alle voor een plek op de kieslijst geïnteresseerde CDA’ers van Meierijstad. De profielschets op basis waarvan de vertrouwenscommissie dit proces zal gaan inzetten kun je bij het bestuur van CDA Meierijstad opvragen.

Wat verwachten we van je?                                                                                            

Om de leden van de vertrouwenscommissie in staat te stellen een objectief en een zo compleet mogelijk beeld te verschaffen van de achtergronden, ervaringen, competenties en ambities van alle geïnteresseerden, verzoeken wij je vriendelijk een tweetal documenten aan te leveren. Graag ontvangen wij per E-mail dan ook jouw motivatiebrief en een actueel Curriculum Vitae. Je kunt deze documenten sturen naar het volgende E-mailadres:   bartclaassen@online.nl   De motivatiebrief wordt aan jullie allen een dezer dagen toegestuurd.

De ‘sluitingsdatum’ voor sollicitanten is: donderdag 1 juli 2021.

AVG                                                                                                                  
Vanzelfsprekend is dat vertrouwelijk met jouw gegevens zal worden omgegaan en dat jouw gegevens enkel ter beschikking zullen worden gesteld aan de leden van de vertrouwenscommissie ten behoeve van de kieslijstprocedure.

Vragen?  Wij kunnen ons voorstellen dat er misschien nog vragen of opmerkingen zijn. In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met de voorzitter van de vertrouwenscommissie Bart Claassen, telefonisch te bereiken onder nummer:

06 57667378

Veel succes gewenst bij jouw toekomstige politieke overwegingen de komende weken en we zien je brief heel graag tegemoet.

DOE MEE !!! Meld je aan voor plaatsing op de kieslijst

==============================================================

Programmacommissie

Afgelopen maandag was het zover, het eerste ‘Meierijcafé’ van CDA Meierijstad ging los!  Ongeveer 30 bezoekers vanuit diverse hoeken waren aanwezig, van ondernemend Meierijstad, tot liefhebbers van cultuur en sport, politiek geïnteresseerden en ook mensen met zorg. CDA leden en niet-leden.
Natuurlijk was de programmacommissie vooraf enthousiast en reuze benieuwd welke input er voor het verkiezingsprogramma zou gaan komen.
Het Meierijcafé was ingericht in het bestuursgebouw van onze gemeente.

In drie ronden van telkens een half uur werd in groepen besproken wat belangrijk zou zijn voor het verkiezingsprogramma van het CDA. Besproken werden:

 • Mobiliteit en infrastructuur            - Wonen en leven
 • Gezondheid en welzijn                 - Sport en verenigingen
 • Onderwijs                                     - Kunst cultuur en erfgoed
 • Economische ontwikkelingen       - Recreatie en toerisme

In elk geval heeft de Programmacommissie een grote hoeveelheid informatie ontvangen waarmee ze de komende weken aan de slag gaan en een valide programma gaan schrijven.
Naast het Meierijcafé vinden er ook nog gesprekken plaats met koepelorganisaties als POM, ZLTO en de Seniorenraad. Ook de dorps- en wijkraden voorzien de programmacommissie nog van hun speerpunten. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de programmacommissie. En zal het programma uiteindelijk ter goedkeuring voorliggen op een ALV.

 

Nieuws van:    De fractie

We zijn blij dat we als fractie weer fysiek bij elkaar mogen komen. Dit vergadert toch echt een stuk makkelijker en we krijgen ook betere discussies. Het is voor een fractie van groot belang om de verschillende standpunten in beeld te hebben en om gezamenlijk naar buiten te komen. Verder zijn we blij dat we wat aanvulling hebben gekregen. Naast Jos Donkers en Wim Glaap zien we nu ook Erik Groothoff, Daan Niemeijer en Pieter van Kaathoven verschijnen aan de fractie tafel. Geweldig.  We gaan weer richting de kadernota dus het moment om aan te geven wat we nog gerealiseerd willen zien. De denkrichtingen van Omnipark Erp zijn goedgekeurd en ook het extra krediet voor het kloosterkwartier is akkoord. Mooie projecten die beide het gedachtegoed van het CDA uitademen, samen is leuker, samen verrijkt je, samen maakt jou een beter mens! Ook vergaderen we als fractie over de thema’s die belangrijk worden voor de verkiezingen. We zijn druk bezig met de energie transitie en wonen etc.  het gevecht om de vierkante meter zeg maar.

Nu we weer fysiek vergaderen is er ook weer ruimte om mensen te mogen ontvangen dus mocht u een keer de behoefte hebben om een vergadering bij te wonen dan kunt u ons gerust bellen of mailen, maar we komen ook weer op locatie. Zodra als de horeca gelegenheden weer open gaan komen we weer naar u.

================================================================================

Wist u dat ……………!!!!!!!

- Het e-mailadres van de secretaris is gewijzigde in: 

  traijmakers49@gmail.com

- Ook het bestuur inmiddels weer voor het eerst live vergaderd heeft.

 • Er bijna 40 CDA-leden ingelogd waren op onze laatst ALV
 • Er echte verjonging plaatsvindt bij CDA Meierijstad. Laatst heeft zich een 16-jarig meisje aangemeld.
 • Dat we nog steeds veel leden hebben die niet per e-mail te bereiken zijn en we aan die leden de uitnodigingen etc. per post laten bezorgen.
 • Alle leden een dezer dagen een brief krijgen toegezonden waarop aangegeven staat hoe de procedure loopt bij belangstelling voor plaatsing op de CDA-kieslijst.
 • We na ons gehouden Meierijcafé toch wel de “naborrel” misten maar tja dat mag nog niet.

===========================================================

En dan tot slot……….!!!!!!!!!

Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, stuur deze dan naar ons secretariaat.    traijmakers49@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.