28 januari 2024

SIEmei blij met aangenomen motie in de gemeenteraad

Piet van de Poel, voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEmei), is verheugd over de goedkeuring van een motie in de gemeenteraad op donderdag 25 januari. Deze motie verzoekt het college om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning van de stichting SIEmei.

SIEmei dreigt namelijk tussen wal en schip te vallen, omdat het niet is opgenomen in de cultuurnota. Hoewel begrijpelijk, is SIEmei meer dan alleen een museum. De stichting restaureert of repareert verschillende oude items met maatschappelijk nut, zoals bijvoorbeeld het restaureren van het Heilighart beeld. Daarnaast beheert en onderhoudt SIEmei het Spoorpark met zijn locomotief, wagons en spoorburg. De stichting wordt gedragen door 75 vrijwilligers die hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren en graag oude ambachten en technieken willen doorgeven aan de volgende generatie. Gidsen van SIEmei verzorgen bijvoorbeeld rondleidingen op de Noordkade.

Zonder ondersteuning heeft de Stichting een onzekere toekomst. Ondersteuning is essentieel om continuïteit te waarborgen. Met de juiste steun kan er gewerkt worden aan verbeteringen zoals de veiligheid in de werkplaats en het museum, een professionelere presentatie van de collectie, langere openingstijden en samenwerking met onderwijsinstellingen. Ook kunnen er evenementen worden georganiseerd, zoals open dagen in het Spoorpark en het Noordkade SIEmei museum.

De motie, geïnitieerd door het CDA en ingediend samen met politieke partijen Hart, Hier, Lokaal en D66, vraagt om een dergelijk onderzoek te starten en de gemeenteraad voor 1 april 2024 te informeren over de bevindingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.