13 december 2021

Zij aan zij (#2) met Ad van de Meerakker, Iedereen kan hier terecht

Zij aan zij (#2) met Ad van de Meerakker: ‘Iedereen kan hier terecht, dat wordt gewaardeerd’

Door Aron van Balveren – 13 december 2021

CDA Meierijstad staat voor verbondenheid. Zij aan zij dragen vele inwoners, vrijwilligers, vakmensen en ondernemers hieraan bij. Achter deze maatschappelijke initiatieven gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Namens het CDA Meierijstad ga ik langs bij initiatiefnemers uit verschillende dorpskernen om deze verhalen op te tekenen. In de tweede aflevering: Ad van de Meerakker uit Eerde, ondernemer in de agrarische sector en vrijwilliger bij zorgboerderij Ons Boerderijke.

De eerste zin op de website van Ons Boerderijke spreekt boekdelen: ‘wij zijn Ad en Petra en een bezoek aan ons bedrijf is zeer de moeite waard!’. Dat blijkt ook zo te zijn. In een boeiend gesprek aan de keukentafel bij Ad neemt hij me mee in de vele activiteiten die hij samen met zijn familie verricht, de historie en ontwikkeling van het agrarisch bedrijf en zijn toekomstplannen.

‘In 1978 zijn we hier begonnen met het houden van koeien en varkens’, aldus Ad. ‘De eerste reactie van mijn vader was dat je op deze grond geen boer kon worden. Het leek namelijk veel te klein te zijn. Maar het ging goed. Na de varkenspest hielden we alleen nog maar koeien’.

In 2004 besluiten Ad en Petra het over een andere boeg te gooien. ‘We kochten toen een robotmelker. Dit betekende wel dat we minder koeien dan voorheen konden houden. Er kwam toen een zorgboerderij op ons land. Drie dagen per week kunnen mensen terecht voor dagbesteding onder de bezielende begeleiding van Petra. In het weekend wordt de boerderij verhuurd voor recreatieve doeleinden’.

Met succes. De combinatie van koeien, dagbesteding en recreatie blijkt een goede te zijn. ‘De reacties de familieleden en van onze cliënten zijn positief’, zo vervolgt Ad zijn verhaal. ‘Men is enthousiast om hier te komen. Het gebouw is helemaal toegankelijk ingericht. Iedereen kan hier terecht, dat wordt gewaardeerd’. Ook zijn al de nodige vooroordelen over het boerenleven weggenomen. ‘Mensen uit de stad zijn vaak onder de indruk van het vele werk dat hier op de boerderij wordt verricht. We krijgen nog wel eens berichtjes van mensen die vragen hoe het nu met de kalfjes gaat’.

Naast de aanschaf van de melkrobot en het beginnen met de zorgboerderij wordt in 2006 ook de stal verbouwd, zodanig dat deze aan de dan geldende overheidsregels voldoet. Een nieuwe investering om te voldoen aan de huidige regels gaat er echter niet meer komen. Ad: ‘als je investeert moet je de kans hebben om dit terug te verdienen. Dat gaat niet meer lukken. Ikzelf heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en er is geen opvolging. Dat betekent dat de stal vanaf volgend jaar leeg staat. Het is natuurlijk jammer dat het dan stopt. Echter, we willen hier graag blijven wonen en er zijn dan ook volop toekomstplannen’.

Zoon Paul en schoondochter Cindy willen verder gaan met de stal en deze verbouwen zodat er een aantal recreatiewoningen bijkomen. Met uiteraard dieren daaromheen. Ook zijn er plannen om de voor Eerde typerende stuifwallen op deze grond te herstellen. Het geheel moet dan ook ‘de stuifwal’ gaan heten. Paul en Cindy namen met dit idee deel aan een project van de gemeente Meierijstad, Platform Gastvrij Meierijstad en Startersnetwerk Meierijstad voor starters in de recreatieve sector: ‘Mijn idee, goed idee’. Daarbij wonnen ze de eerste prijs.

Momenteel is de familie Van de Meerakker bezig met het uitwerken van de plannen. De vergunningaanvraag loopt. Dit is een intensief traject. Ad: ‘het traject rondom de aanvraag is intensief en natuurlijk wil je altijd dat het sneller gaat, maar de reacties van bijvoorbeeld de jury van het startersproject stemmen ons hoopvol. Die waren laaiend enthousiast.’

Wethouder en lijsttrekker van CDA Meierijstad Jan Goijaarts over dit soort innovatieve ideeën: ‘meer agrariërs denken er over na om te stoppen. Innovatieve ideeën verdienen dan ook de ruimte, met inachtneming van het gezond boerenverstand. We willen ook ruimte blijven bieden voor het typische Nederlandse landschap met koeien in de wei. Innoveren in plaats van saneren is ons devies’.

CDA Meierijstad staat voor een vitaal buitengebied. We zetten daarbij in op samenwerking. Partijen in het buitengebied moeten samen optrekken en in kansen denken. Het is onze zorg om gezonde, duurzame bedrijven te behouden. Wil je meer weten over onze plannen voor de komende bestuursperiode?
Kijk dan eens in ons verkiezingsprogramma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.