Jankees Schwiebbe

Schijndel

Even voorstellen: Jankees Schwiebbe                     Contact: [email protected] 

Ik ben Jankees Schwiebbe (53) en getrouwd met Diny. Samen zijn we de trotse ouders van Richelle. In het dagelijks leven ben ik financieel adviseur bij Rabobank Hart van De Meierij. In mijn vrije tijd ben ik een fervent natuurfotograaf, mijn grote hobby. 

“Bouwen op maat, in heel Meierijstad”

Waar ik voor sta:

·        Er moet evenwichtige woningbouw plaatsvinden, zowel wat betreft huur- als koopwoningen.

·        Het bouwen van betaalbare (starters)woningen en het bevorderen van de doorstroming voor een stabiele woningmarkt.

·        Het stimuleren van het winkelgebied van al onze kernen om leegstand te voorkomen en terug te dringen. Inmiddels ingevoerd: afschaffing betaald parkeren.

·        Zorgen voor een goed economisch klimaat door het verminderen van de regels en het stimuleren van kansrijke initiatieven.

·        Een rijk natuurgebied binnen onze gemeente door aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van bestaande groene gebieden.

·        Een gezonde financiële huishouding van onze nieuwe gemeente. Dit doen we door scherp te controleren en het bijsturen door middel van goede kaders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.