Begroting

Zowel de jaarlijkse begroting als de meerjarenbegroting moeten sluitend zijn.
Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele inkomsten worden bekostigd.
De realisering van het Beleidsplan in Hoofdzaken wordt gestuurd via een voortschrijdend proces van financiële verantwoording (budgetcyclus).
Binnen een bestuursperiode van 4 jaar moeten alle beleids- en beheersectoren eenmaal getoetst worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.